Startzondag met gezamenlijk ontbijt   (thema: Aan tafel)  -  25 september 2022.


Na twee jaar coronastilte was er eindelijk weer een echte Startzondag van het jeugdwerk dit najaar.
De dienst werd voorafgegaan door een ontbijt in de Sanjes, waarvoor de deelnemers zelf iets mee moesten brengen - zodat dit gedeeld kon worden, en ieder ervan kon eten.
Foto's zijn er helaas niet van gemaakt, geen fotograaf aanwezig.
(Of is er nog iemand die er wel foto's van heeft? Wij houden ons aanbevolen.)
Wel zijn er foto's van de kerkdienst, die om 10.15 begon, en van de koffie daarna in de Sanjes.

In de kerkdienst trad de gospelgroep Sign uit Damwâld op, waarbij de kinderen ook een rol kregen, ze mochten bij een paar liederen meespelen op instrumentjes uit het kistje dat daarvoor was klaargezet.
Tijdens de preek gingen de kinderen naar buiten, daar konden ze spelletjes doen; gelukkig was het mooi weer.

Na de dienst was er niet alleen koffie, thee en limonade met iets erbij, maar ook nog ijs - er stond een ijskarretje waar ieder net zoveel en lekker ijs kon krijgen als hij of zij wilde, zonder er iets voor te hoeven betalen! Soorten en smaken genoeg. Niet alleen de kinderen, maar ook volwassenen mochten ervan genieten.

 
Optreden gospelgroep Sign uit Damwâld          

 
De kinderen spelen mee op hun instrumentjes


 
Tijdens de preek, die ging over "Aan tafel" (Bijbelgedeelten waren Jesaja 25 (Het feestmaal op de berg Sion) en Lucas 14 (Jezus aan de maaltijd bij een Farizeeër: "Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit"), stonden er ineens een paar mensen uit de gemeente op en begonnen over hun problemen: een man die zijn hond kwijt was, en iemand anders zijn kippen - wie wilde helpen zoeken? Dit gaf een verrassend effect, hoewel het natuurlijk wel in scène was gezet.
Het ging erover of men bereid was anderen te helpen zonder eigenbelang.Liturgische bloemschikking

 
Op deze feestelijke dag stond er voorin de kerk (helaas wat verscholen achter de gospelgroep...) ook een uitbundige bloemschikking,
met de boodschap: "Op deze Startzondag staat er een groot boeket, rijk aan kleuren die zo voor éénheid en verbinding zorgen."

 
Hier een detail van het boeket, waarbij de bloemen afzonderlijk beter te zien zijn, onder andere:
herfstasters, sneeuwbessen, dahlia's, lamsoor, clematis, en een kleine zonnebloem.

Na de kerkdienst een leuke verrassing

 
Buiten een bakfiets met een echt ouderwets ijskarretje, waar bij de vriendelijke ijsman wel zeven smaken heerlijk roomijs te krijgen waren.

       
      En er was veel belangstelling voor - eerst kwamen de kinderen, daarna ook diverse volwassenen.

       
En binnen in de Sanjes waren ook lekkernijen - mooi versierde cupcakes, gemaakt bij de kindernevendienst            

 
Het was weer reuze gezellig bij het koffiedrinken, er waren veel mensen, jong en oud.