Startzondag 4 september 2016 - thema :  Deel je leven


Hoewel er geen spelletjes of buiten-activiteiten bij waren deze keer, was het een goedbezochte startzondag, de kerk zat behoorlijk vol.
Eerst werd het nieuwe Lied van de maand, lied 792, door enige leden van de cantorij voorgezongen en daarna met de gemeente samen. De tekst was via een beamer op de muur te lezen, evenals die van de andere liederen die later in de dienst werden gezongen, en vooral betrekking hadden op samen delen.

Twee leden van onze gemeente, Lauretta Akkerman en Jan Feenstra, vertelden iets over hun eigen ervaringen met geven en ontvangen in relatie tot anderen.
Ds. Binne van der Boon liet vervolgens verschillende takken, bladeren en vruchten van bomen zien, en vroeg de mensen of ze wisten welke dat waren. Dit was een leuk idee, maar helaas kreeg hij daar vaak geen antwoord op; misschien wel meer doordat men ze van te grote afstand niet goed kon zien - vooral veel ouderen hebben geen al te beste ogen - dan dat men het echt niet wist. Het draaide hierom, dat men de boom kent aan zijn vruchten, zoals dat in de Bijbel staat - men kent de mens aan zijn daden.
Het accent van de dienst lag op liefde tot de medemens, hulpvaardig zijn en samenwerken met elkaar.
Er werd via de beamer een videoclip getoond (helaas door de lichtval heel moeilijk te zien), waarin mensen elkaar hielpen in allerlei situaties.
Ook vertelde Gjillie Katsma voor de kinderen een verhaal over knikkeren, waarbij het meer ging om het (samen)spel dan om de knikkers.
De Schriftlezingen (uit de "Bijbel in gewone taal"), voorgelezen door Anneke de Boer, waren in deze dienst ook via de beamer op de muur te zien: 1 Korinthiėrs 13:1-8 (zonder liefde is alles zinloos), Mattėus 5:13-16 (het zout der aarde), en 1 Korinthiėrs 12:12-27 (de gemeente als het lichaam van Christus).

In deze dienst werd ook afscheid genomen van Harry Meuleman als kerkrentmeester, een ambt waarvoor hij zich zeven jaar heeft ingezet. Na enige dankwoorden van ds. van der Boon werd hem door ouderling Wil Mud een roos aangeboden.

Zoals men bij een startzondag kon verwachten, maar ook omdat het de eerste zondag van de maand was, er was koffiedrinken na de dienst; maar eigenlijk tijdens de dienst, want nadat men in een volle Sanjes genoten had van koffie, thee of limonade, een stukje oranjekoek of andere koek, ging men nog even terug naar de kerk voor enige slotwoorden en een lied. In de korte kindernevendienst hadden de kinderen een bont boeketje papieren bloemen gemaakt voor Harry Meuleman vanwege zijn afscheid als kerkrentmeester.

Hieronder een serie foto's. Vooral de laatste zijn nogal onscherp doordat het buiten steeds slechter weer werd; het bleek ook deze keer weer een terechte keuze geweest om maar geen buiten-activiteiten te organiseren!

(Klik op de plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)