Startzondag - 6 september 2015
Thema :   - Goede buren -
De kerkdienst op deze startzondag werd geleid door mevr. E. Stellingwerf-Vinke, met als thema “Goede buren”.
Het accent lag op de omgang met mensen in je directe omgeving - je buren dus.
De gelezen Bijbelteksten waren:
Lukas 10 : 25-29 - Heb je naaste lief als jezelf; en Handelingen 2 : 44-47 - Het leven van de eerste gemeente.
Uiteraard hadden de kinderen een belangrijk aandeel in de dienst - het gaat om de start van het jeugdwerk in het nieuwe winterseizoen.

Hieronder een uitgebreid verslag van Margriet Wijbenga, zoals afgedrukt in ons kerkblad "Klok en Klepel" van september 2015.Tenslotte een aantal foto's van Irene de Boer, die na lezing van bovenstaande tekst voor zichzelf spreken.

(Klik op de plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)
- N.B.: Lukt dit niet in de Internet Explorer, gebruik dan Mozilla Firefox -