Startzondag - 21 september 2014
Thema :   - Verbinden -
De kerkdienst op deze startzondag werd geleid door ds. Abbink.

Het thema van deze feestelijke start van het nieuwe winterseizoen was “Verbinden”.
Medewerking werd verleend door Sjonggroep Gryn, die met een geheel eigen stijl in het Fries zingt over Bijbelse onderwerpen.

We zongen mooie liedjes en luisterden naar de sjonggroep en naar een preek over Jona  (Jona 3: 10-4:11 en Mattheüs 20:1-16).

Het thema verbinden werd in beeld gebracht door de nieuwe liturgiecommissie,
die met 3 gekleurde bolletjes wol de kerk aan elkaar verbond.
De kleuren staan voor:

Rood voor de liefde.
Die zegt: het komt goed.
Geel voor de warmte.
Die jou stralen doet.
Groen voor het wonder.
Elke dag weer.
Voor de verbinding samen:
Dank U wel HEER!


Na de dienst was er nog een gezellig samenzijn in de Sanjes, met een kopje koffie, thee, limonade en gebak.
Tekst: Lauretta Akkerman.                     Foto's: Irene de Boer.