Startzondag 23 september 2012 - thema :  Geloof, hoop en liefde
Deze startzondag van een nieuw kerkelijk jaar werd vanwege de restauratie van onze kerk gehouden in de grote zaal van De Sanjes, voor deze keer echt ingericht als een kerkzaal, waar de stoelen in rijen geplaatst waren. Dit was ook nodig om aan de grote belangstelling te kunnen voldoen, anders had de gemeente er niet ingepast. Naar verwachting zal onze kerk pas eind november weer in gebruik kunnen worden genomen, als alles meezit.

   

In deze mooie dienst, waarin ds. J. Abbink, onze eigen predikant voorganger was, werd ook veel aandacht aan de kinderen besteed en er trad een zanggroepje van 3 dames op, The Vocal Roses uit Oudemirdum, die heel mooi zongen - zowel christelijke liederen als enige mooie oude popsongs, zoals "Sounds of Silence" van Simon en Garfunkel (1965).
Bij de deur werden aan alle bezoekers kaarsen uitgereikt door kinderen. Aan het begin van de dienst gingen er kinderen rond met een brandende kaars om het Licht door te geven. Sommige gemeenteleden hielden hun kaarsje de hele dienst brandende; gelukkig deden zich geen gevaarlijke situaties voor.
Het was een sfeervolle kerkdienst, waarin 1 Korintiërs 13 de leidende schrifttekst was: Geloof, hoop en liefde, waarbij de liefde de voornaamste plaats inneemt. Voor de kinderen werd het verhaal van de verloren zoon voorgelezen.

Na de dienst werd er nog even gezellig koffie gedronken, door velen staande; het kostte nl. wel even tijd en moeite om de stoelen en tafels daarvoor weer geschikt neer te zetten. Tijdens de koffie werden er hartjes uitgedeeld, waarop ieder een wens kon schrijven; ze werden opgehangen in de wensboom achterin de zaal.

(Klik op de plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)
- N.B.: Lukt dit niet in de Internet Explorer, gebruik dan Mozilla Firefox -


Enige wensen die op de hartjes waren geschreven :
- Een liefdevol winterseizoen met vaak zo'n volle kerk
- Dat er altijd stoelen bij moeten
- Samen één zijn
- Ik wens dat we elkaar vertrouwen!
- Laten we de vrede vieren
- Geluk en vrede in de wereld
- Een prachtig zegenrijk liefdevol kerkelijk jaar
- Mijn wens is alle zondagen een volle kerk
- Ik wens iedereen een heel muzikaal kerkjaar
- Vaker dan 1 x per jaar een ontmoeting tussen alle leeftijden
- Geloof, hoop en liefde voor onze kerkgemeenschap en dorp en de wereld
- Liefde en gezondheid voor iedereen
- Gezondheid en geluk
- De wens is dat we samen naar elkaar omzien en liefde geven
- Ik wens iedereen veel geluk, liefde en gezondheid toe!
- Dat we lief voor elkaar kunnen zijn
- Liefde is als de zee, ze omringt alles
- Een open hart opent deuren
- Veel liefde en wijsheid toegewenst!
- Ik wens iedereen wijsheid toe op haar/zijn eigen wijze
- Ik wens iedereen een veilig en vertrouwd thuis!