Startzondag - 14 september 2008
Thema : - Delen met elkaar -


De kerkdienst op deze startzondag - het begin van de activiteiten voor het nieuwe seizoen - werd geleid door ds. Abbink.
De kerk zat vol, er waren ook heel veel kinderen, o.a. van het gospelkoor 'The Young Ones' uit Burgum die in deze dienst hebben gezongen.


De bijbellezing was Johannes 6 : 1-16 (de wonderbare spijziging).
Het thema was dus "delen met elkaar" - ds. Abbink riep verscheidene mensen (met name kinderen) op door ze te vragen of jarig waren of pas jarig geweest, en dan naar voren te komen. Wat voor activiteiten deed men alleen, en welke samen - om de beurt plakten ze de bijbehorende plaatjes op het papier, dat zo een soort poster werd.

   

Anneke Venema vertelde een verhaal, van de wondersteen in de soep. Er kwam in een dorp waar heel weinig te eten was, op zekere dag een vreemdeling langs, die soep zou maken. Hij vroeg om een pan met water, en legde daar een steen in. Toen vroeg hij de mensen, of zij ook nog iets hadden, om de soep lekkerder te maken. Vervolgens kwam iedereen met iets - een stukje prei, wat wortels, een stukje vlees, enzovoort, totdat er een pan vol heerlijke soep was gekookt die werd uitgedeeld en waar iedereen van kon genieten.
Na de maaltijd vervolgde de vreemdeling zijn weg. De soepsteen liet hij achter bij de mensen waar hij te gast was geweest, en zelf zocht hij in de rivierbedding een mooie nieuwe steen...
 
In de doos die de kinderen op de foto rechts aandragen, zat een deel van het eten voor de
gemeenschappelijke lunch in De Sanjes, waarvoor ieder die eraan deelnam zelf wat mee had gebracht.


Tenslotte zong het jonge koor uit Burgum nog enthousiast een paar liedjes, waarbij ook solo's werden gezongen en gebaren de tekst ondersteunden. De kinderen kregen een hartelijk applaus van de gemeente.

Koffiedrinken in De Sanjes


Na de dienst was er koffie in De Sanjes, met iets lekkers erbij.


Het koffiedrinken was gezellig en iedereen kon weer even "bijpraten".

De kinderen van het jeugdkoor waren alweer naar Burgum vertrokken, maar evengoed zat de grote zaal van De Sanjes behoorlijk vol.Tussen het koffiedrinken en de gemeenschappelijke lunch kon men een wandeling maken,
waarvan wat foto's op de volgende pagina.