Startzondag - 19 september 2004

Op deze Startzondag van het winterwerk stond het gemeente-zijn centraal.
Tevens was deze zondag het begin van de vredesweek.


Aram Spreij en Catrinus Veninga hadden twee jaar basiscatechese afgerond en zij werden bij dit afscheid toegesproken door Mevr. A. Venema-van Heeringen die hun de basiscatechese had gegeven. Zij kregen ieder een bijbel.

Er traden drie ambtsdragers af, en drie nieuwe werden bevestigd.


Aftredend waren mevr. I. Luinenburg-Roos
(zie foto hierboven) als ouderling en tevens voorzitter kerkenraad,
en mevr. en dhr. J. en R. Spreij als jeugdouderlingen.

Mevr. T. de Jong-Ponne (op foto hiernaast) en mevr. L. Akkerman-Klaver werden bevestigd als jeugdouderlingen, en mevr. M. Bolt-de Vries als diaken.


De zanggroep verleende ook medewerking aan deze kerkdienst.
   
Iedereen kreeg een kaartje uitgereikt, waarop hij of zij een vredeswens kon schrijven. Dit kaartje moest na de dienst worden meegenomen naar De Sanjes, waar men de aftredende en nieuw-bevestigde ambtsdragers de hand kon schudden en waar vervolgens koffiedrinken was. In de grote zaal bleken witte ballonnen tegen het plafond te hangen, en de kaartjes moesten aan de touwtjes worden gebonden.


Vervolgens liep men met de ballonnen naar buiten, waar ze werden opgelaten. Er stond echter een straffe wind, waardoor nogal wat vredeswensen in de bomen langs de weg bleven hangen.


Binnen liet men zich de koffie met oranjekoek goed smaken.Zie hier foto's van de spelletjesmiddag op 18 september

Home