School-kerkdienst m.m.v. CBS 'It Lemieren' - "Een nieuw begin" - 3 april 2016

Evenals vorig voorjaar was er dit jaar een kerkdienst in samenwerking met de kinderen van de christelijke basisschool 'It Lemieren', met als thema: "Een nieuw begin".
Ds. B. van der Boon leidde de dienst, maar de kinderen vervulden de hoofdrol.
Alle teksten en liederen werden met een beamer op de muur getoond voorin de kerk, wat een papieren liturgie overbodig maakte.


Net als vorig jaar was de kerk weer meer dan vol: er moesten stoeltjes bij worden geplaatst.
Eerst kwamen de jongste kinderen, van groep 1 en 2, voorin de kerk met de juffen Margriet en Fia, om met losse letters de titel van deze dienst te vormen: Een nieuw begin. Het lukte slechts ten dele, deze kleintjes kunnen nog niet lezen en schrijven. Later zongen ze een liedje, waarvan de tekst op de muur werd geprojecteerd - zodat de gemeente ook mee kon zingen.
Ook door grotere kinderen werden er liedjes gezongen, en stukjes voorgelezen. Juf Linda vertelde het verhaal van de Emmaüsgangers.
Enige kinderen van groep 7 en 8 voerden een toneelstukje op, over het meisje Sanne, dat dacht wel zonder God door het leven te kunnen. Ze zeulde met een zware koffer, waarin al haar levensproblemen zaten. Uiteindelijk zag ze toch het Licht, en vond troost en rust bij Jezus, die ook voor haar was gestorven aan het kruis, èn opgestaan.

Er werden snoepjes (hartjes) uitgedeeld aan alle aanwezigen.
Onder leiding van de dominee spraken enkele kinderen een gebed uit, met voorbeden voor o.a. mensen die ziek zijn.
Bij gitaarmuziek zongen kinderen van groep 3, 4 en 5 het Onze Vader, waarna ook de gemeente dit op muziek kon zingen.
Daarna was er een collecte, voor KiKa, het Kinderkankerfonds. Pieter Sikkema, vader van Joaz, vertelde over een nichtje dat kanker had gehad maar inmiddels was genezen. De familie blijft zich inzetten voor kinderen die dit lot treft, door geld in te zamelen voor KiKa. Er stond een meetlat tegen het koorhek, waarop te zien was dat er inmiddels 100 Euro voor het fonds was ingezameld.

Het was een mooie en enthousiaste kerkdienst, waarin de boodschap van Pasen nogmaals doorklonk.
Na de dienst was er nog koffie met oranjekoek in de Sanjes, en limonade voor de kinderen. Uiteraard raakte daar de zaal ook behoorlijk goed gevuld.Hieronder de foto's van deze bijzondere kerkdienst.
(Klik op plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)


Zie ook de voorbereidingen op CBS "It Lemieren"