Schoolkerkdienst m.m.v. CBS 'It Lemieren' - 30 oktober 2016
thema Psalm 23, "de Heer is mijn Herder"


Deze late kerkdienst die om 11 uur begon (ook nog een extra uur later vanwege de 's nachts ingetreden wintertijd) werd zeer goed bezocht, er waren weer losse rode stoeltjes in het pad tussen de bankenrijen bijgeplaatst.
De voortgang van de dienst was via een beamer te volgen, men zag de tekst van alle liederen en zo kon iedereen ze meezingen.

In de kerkdienst hadden de schoolkinderen van CBS 'It Lemieren' verschillende taken. Het begon met een koortje van de jongste groepen 1 en 2, dat zong van "Jezus is de goede Herder", een liedje dat eerdere generaties ook op die leeftijd al leerden. De kleuters hadden allemaal een witte band om 't hoofd met twee hangende oren eraan, ze moesten schaapjes voorstellen. Er was één heel verlegen schaapje dat er niet tussen durfde te gaan staan, het jochie werd op de arm gehouden maar hij zong niet mee.


Voor in de kerk stond een plantenbak met een echt heideveldje met allemaal papieren witte schaapjes aan stokjes erin geprikt.
Een grappig idee, maar of men het op enige afstand vanuit de gemeente kon zien valt te betwijfelen.

Er werd een toneelstukje opgevoerd door kinderen uit de groepen 5, 6 en 8, "Wie is de koning?" Het ging over een koning die diverse "dubbelgangers" had omdat er soms aanslagen op hem werden gepleegd. Nadeel bleek, dat al gauw niemand meer wist wie de echte koning was, en de nep-koningen maakten onderling ruzie.
Uiteindelijk bleek, zonder dat hij (eigenlijk een zij die ervoor speelde) zonder kroon op toch door zijn optreden, zonder ruzie en met betrokkenheid jegens zijn onderdanen, de echte koning zich onderscheidde van al zijn "vervangers".
Dit verwees naar Jezus Christus, die in een voorgaand liedje als de Koning van de hele wereld en het heelal werd bezongen
("Who is the King of the Jungle?").
Ds. Binne van der Boon hield een korte overdenking over Psalm 23, "De Heer is mijn herder".

Tegen het einde van de dienst, nadat de collecte door de kinderen was opgehaald, werd er ook iets door hen uitgedeeld: ze kwamen langs de rijen met schalen vol zoetigheid - allemaal chocolade-zoenen met een stokje vastgeprikt op mini-stroopwafeltjes, het moesten eikeltjes voorstellen. Het moet nog een heel werk zijn geweest om al die dingen aan elkaar te prikken. Na de rondgang was de traktatie nog lang niet op, want bij de uitgang kreeg men nog zo'n setje aangeboden.
En daarna het miezerige weer maar weer in - de vorige dag was het prachtig geweest, maar deze zondag motregende het.

Hieronder een aantal foto's van deze goed bezochte kerkdienst.
(Klik op plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)