Schoolkerkdienst m.m.v. CBS 'It Lemieren' - thema:  De dromen van Jozef   (5 november 2017).


Bij deze schoolkerkdienst was het weer een volle kerk, zoals ook bij de voorgaande.
Er waren niet alleen schoolkinderen, maar ook hele kleintjes, zelfs een baby die van zijn vader de fles kreeg.De dienst ging over Jozef, de lievelingszoon van Jacob, die door zijn 11 broers als een opschepper werd gezien. Het bekende verhaal werd verteld, over zijn broers die hem in een put gooiden en als slaaf verkochten, en zijn veelkleurige mantel in bloed van een geitenlammetje wentelden en die aan zijn vader brachten, zodat Jacob niet anders dacht dan dat hij was verscheurd door wilde dieren.
Hoe Jozef vervolgens in de gevangenis belandde, de dromen uitlegde van de bakker en de schenker, en pas veel later uit de gevangenis werd gehaald om een droom van farao uit te leggen, over de zeven vette en zeven magere jaren. Tenslotte werd hij onderkoning, met heel veel macht, en toen zijn broers naar Egypte reisden om graan te kopen maakte hij zich eerst niet aan hen bekend. Dat gebeurde pas toen ze Benjamin, de jongste, ook hadden meegenomen. Uiteindelijk, na ze eerst heel bang te hebben gemaakt, vertelde hij dat hij Jozef was, en vergaf hen wat ze hem destijds hadden aangedaan.

De teksten van de liedjes die werden gezongen werden via een beamer vertoond.
De jongste kinderen, uit groep 1 en 2 onder leiding van juf Margriet, waren eerst aan de beurt om voorin de kerk te zingen, en kregen wat muziekinstrumentjes zoals een tamboerijn.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 5 hadden tekeningen gemaakt met hun wensen voor de toekomst. Er werd ook aan vier kinderen gevraagd wat ze voor dromen hadden; dat waren ook echt dromen, geen dingen die echt konden gebeuren, zoals bijv. een zeemeermin worden en tussen de vissen zwemmen.

De kinderen deden ook de Schriftlezing, een gebed en de collecte, en deelden daarna snoepspekjes uit aan de hele gemeente.
Na de dienst was er koffiedrinken in de Sanjes, met een feestelijk stukje oranjekoek.

Hieronder een aantal foto's van deze schoolkerkdienst.
(Klik op plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)