Drieluik van Liefde, Geloof en Hoop  in De Sanjes   (13 april 2006)


v.l.n.r. : Sybrigje Hellema (Hallum), Hilda Snoeijer (lerares CSG Comenius), Helen van Deursen (Tytsjerk), Klaas de Groot.

'De Sanjes'  heeft een kunstwerk gekregen. Hieronder het verhaal van de maaksters:
"Wij zijn Sybrigje Hellema en Helen van Deursen, en we hebben een schilderij gemaakt voor 'De Sanjes',  we zijn hier natuurlijk erg trots op.
We zitten samen op school bij de CSG Comenius Achter de Hoven  in Leeuwarden. We zitten bij elkaar in de klas in het examenjaar van VWO. In dit jaar is het de bedoeling om een profielwerkstuk te maken. Dit houdt in dat je twee vakken uit je profiel kiest (tekenen en maatschappijleer in ons geval) en hier een opdracht bij zoekt.
Onze opdracht was: maak een inspirerende wandschildering in 'De Sanjes'.
We moesten een thema uitkiezen waar iedereen zich door aangesproken voelde.
In overleg met onze opdrachtgever Klaas de Groot uit Tytsjerk, zijn we gekomen op het thema:  Liefde, Geloof en Hoop.
Liefde  hebben we uitgebeeld met de roos als symbool.
In het midden hebben we Geloof  gekozen, dit hebben we uitgebeeld door drie mensen die overkoepeld worden door een kerkraam, oftewel verbonden zijn door het geloof.
Tenslotte hebben we Hoop  uitgebeeld door een druppel die in het water valt en daarbij golven in het water verspreidt, zo'n kleine druppel die veel invloed heeft, oftewel een mens kan veel veranderen in de wereld.
We hebben de drie schilderijen op school gemaakt en vervolgens samen met Klaas de Groot hier een lijst voor gezocht. Nu hangt ons drieluik in de vergaderruimte van 'De Sanjes'. "

Het drieluik werd op donderdag 13 april door de beide maaksters aan Ds. S. Benedictus overhandigd, in een besloten samenkomst.
Het was een last minute  actie van de dames, dit in verband met examendrukte, vandaar dat er in besloten kring een korte bijeenkomst is geweest van 16.30 tot 17.30 uur in de Sanjes.

Een vervelend incidentje bij dit samentreffen van 13 mensen op 13 april j.l. was dat het glas voor het kunstwerk vlak voor de overhandiging brak, zodat het drieluik weer even uit de Sanjes zal verdwijnen omdat het glas moet worden vervangen. Maar "elk nadeel heb se voordeel,"  zoals Johan Cruijff dat pleegt uit te drukken: zonder glas ervoor was het veel gemakkelijker om een goede foto van het kunstwerk te maken, zonder hinderlijke spiegelingen.