Pinksterzondag, 31 mei 2009

Voorganger was ds. J. Abbink.
Het ging in deze kerkdienst over het Pinksterevangelie, de Heilige Geest die over de discipelen kwam,
als een vuur dat zich over hen verdeelde (Handelingen 2 : 1-13).

Dit thema is ook in de mooie bloemschikking van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken verwerkt.De liturgische schikking bestond uit een "lopend vuurtje" van Gloriosa-bloemen,
een uitbeelding van de vuurtongen uit het Pinksterevangelie.


Bij Pinksteren hoort rood als liturgische kleur, hetgeen ook altijd in de schikkingen terug te vinden is.
Maar geen bloem lijkt zoveel op vuur als juist de Gloriosa, met de geelgerande grillige kroonbladen.  

Hieronder de bloemschikking van diverse kanten bekeken

In de kleden aan de preekstoel en op de tafel is ook de kleur rood verwerkt.
Het bovenste toont de witte duif, symbool voor de Heilige Geest.


Pinksterzondag was de laatste Kindernevendienst van het seizoen, tot na de zomer.