Pinksterzondag, 4 juni 2006De liturgische schikking bestond uit de regenboog die ook in het paasproject aan de orde was gekomen, met daaraan nu 7 vaasjes van holle stengels, waarin 7 verschillende rode bloemen.Evenals de zeven kaarsen die werden aangestoken stonden deze bloemen symbool voor de zeven gaven van de Heilige Geest:
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, liefde.


Het bijbelgedeelte in deze pinksterdienst was Johannes 14, waarin Jezus zijn discipelen de komst van de Heilige Geest, de Trooster, belooft als hij van hen zal zijn heengegaan.


     
De kleine bloemschikking bevatte deze keer meer bloemen dan de grote;
o.a. rode rozen, gerbera's, rode brem, zuring, rhododendronbloemen.