Kerkdienst met mannenkoor Patrimonium uit Leeuwarden - zondag 25 september 2016

Jaren geleden al had onze gemeente kennisgemaakt met een klein aantal leden van Patrimonium, die in een paar kerkdiensten enige liederen zongen; de meesten van hen woonden ook in Tytsjerk.

De aankondiging in ons kerkblad dat mannenkoor Patrimonium zou optreden in deze dienst, deed meteen de vraag rijzen of dit weer om enkele leden ging of dat nu het hele koor zou aantreden. Dat laatste bleek het geval. In het "koor" van de kerk stonden twee banken en drie rijen stijf tegen elkaar gezette stoeltjes om alle leden een plaats te kunnen bieden.



Belangstelling was er wel, de kerk zat behoorlijk vol toen de heren, allemaal in zwart pak met blauw vlinderdasje en pochet, in een lange rij binnenkwamen en voorin de kerk plaatsnamen.



Het werd een mooie dienst met heel veel zang, uiteraard met behoorlijk volume bij zo'n groot aantal zangers.





Vooral als de gemeente ook nog meezong, ging het dak eraf (bij wijze van spreken).


Voorganger was onze dominee Binne van der Boon. Het thema van de dienst was: Onder een open hemel.
De Schriftlezing was Genesis 28:10-22, over Jakob die op de vlucht voor zijn broer Ezau alleen onder de open hemel lag te slapen, waarbij God aan hem verscheen in een droom, waarin Jakob een ladder zag waarover engelen liepen, van de hemel naar de aarde, en van de aarde naar de hemel.
Een van de liederen die gezongen werden, heette dan ook "Jakobs ladder".

     
Dat was ook wat de kinderen in de kindernevendienst hadden gemaakt: een uitgeknipte Jakobsladder met engelen.



Na het laatste lied kreeg het mannenkoor een enthousiast applaus, men had hun zang zeer gewaardeerd. Het was ook indrukwekkend, zo'n groot koor in onze vrij kleine kerk.

Eenmaal buiten, was het nog een hele puzzel om allemaal weer netjes van het parkeerterrein af te rijden, want het stond overvol. Gelukkig was het prachtig weer, dus dit was geen groot probleem.