Paaszondag 17 april 2022Na twee jaar coronabeperkingen was er eindelijk weer een feestelijke paasdienst in onze kerk.
Bovendien was het 't meest stralende weer dat men zich kon voorstellen.


De kerkdienst werd geleid door onze eigen predikant ds. B. van der Boon; de Bijbeltekst was Matheüs 28 : 1-7, over de vrouwen die naar Jezus' graf kwamen en daar een engel zagen, die hen vertelde dat Hij was opgestaan.

 

 
In deze paasdienst zong en speelde gospelgroep Focus vol enthousiasme een groot aantal opwekkingsliederen.

 
De kinderen hadden in de kindernevendienst steentjes versierd, die ze hier omhoog houden.
Toen ze weer terug waren in de kerk, vertelde Ds. van der Boon een mooi paasverhaal.

   

De nieuwe paaskaars, dit jaar met het Christusmonogram PX, en een levensboom met een regenboog en een zon die het Licht van Christus symboliseert.

Ten slotte ook een fraaie liturgische bloemschikking, in de paaskleuren geel en wit.
Men ziet o.a. gele tulpen en forsythiatakken, gele en witte chrysanten, witte leeuwenbekken, en groene anjers en zeedistels.

Dit was de laatste van een hele serie bloemschikkingen van de 40-dagentijd, te zien op een aparte pagina met verklarende teksten erbij.


 
Het paasboeket in detail


 
Er brandde ook een lichtje bij een klein vaasje met blauwe Saintpauliabloempjes en gele Kalanchoë, de kleuren van de
vlag van Oekraïne, als teken van medeleven met de bewoners van dat land die zo veel van de oorlog te lijden hebben.