Eerste Paasdag  - zondag 20 april 2014


De paasdienst werd geleid door onze eigen predikant ds. J. Abbink, met de volgende Bijbelteksten :
EzechiŽl 37: 1-14   (Dorre beenderen, kom tot leven) ,
en Johannes 20 : 1-18   (De opstanding; Maria van Magdala die Jezus als eerste zag).

Bloemschikking voor Pasen  

Een eenvoudig, maar aardig veldboeket van fluitenkruid en koolzaad, en enige klimopranken; in de kleuren wit en geel, passend bij Pasen.


         
De nieuwe paaskaars, met een witte duif (symbool van de Heilige Geest), was de vorige avond (Stille Zaterdag) voor het eerst aangestoken.     


KinderprojectHiernaast de complete poster van het 40-dagenproject,
"Zoek de stilte".

Het bovenste deel, met de opgaande zon en het lege kruis, is er als laatste aan toegevoegd - Pasen, Jezus is opgestaan.

De overige afbeeldingen:
linksboven:  Jezus zegt Petrus dat deze Hem drie keer zal verloochenen, voor de haan heeft gekraaid;

rechtsboven:  Jezus in de Hof van Gethsemane;

midden:  Jezus in gesprek met de farizeeŽn;

linksonder:  een tollenaar, die zijn geld telt; 

rechtsmidden:  de onrechtvaardige pachters in de wijngaard;

rechtsonder en onder:  Palmpasen, met Jezus op de ezel en de mensen met palmtakken.De kinderen hadden in de kindernevendienst een vlinder gemaakt - als symbool van wederopstanding.

Palmpasen  (13 april 2014)