Witte Donderdag  (Laatste Avondmaal)  -   1 april 2010,  's avonds 19.30 uur.
Avondmaalsdienst, herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen.


Liturgische schikking

       
Links de kan met wijn en één van de avondmaalsbekers.
Rechts de bloemschikking, nog dezelfde als met Palmpasen - met ongezuurde
broden (matzes), een ei, radijs en peterselie van de joodse sedermaaltijd.


De zanggroep zong enige liederen in deze sfeervolle dienst, sommige in wisselzang met de gemeente.

Op onderstaande foto drie leden van de zanggroep, met voor hen op de tafel brood en wijn voor de avondmaalsviering.


Voorganger bij deze Avondmaalsviering was ds. J. Abbink, onze eigen predikant.

De Schriftlezingen waren :
Exodus 12 : 15-20 (Instelling van het paasfeest, Pesach bij het Joodse volk, voor de uittocht uit Egypte),
en Johannes 13 : 1-15 (Jezus met zijn discipelen aan het laatste avondmaal, voetwassing).


Na afloop van de dienst was het buiten nog niet helemaal donker, boven de kerk was de lucht nog prachtig blauw.

In de Paasweek zong de zanggroep ook in de avonddiensten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, maar daarvan zijn geen foto's.


40-dagentijd :   Invocabit (21/2)   Reminiscere (28/2)   Oculi (7/3)   Laetare (14/3)   Judica (21/3/2010)

Paasweek :     Palmpasen (28/3)     Pasen (4/4/2010)