Het Paasverhaal verteld en gespeeld door Kindertheater Simon & Zo   -   Paaszondag, 31 maart 2024.

 
Simon & Zo - Fredie en Harrie Nijhof.
Deze keer was er een speciale paasdienst: een optreden in de Sanjes van het echtpaar Simon & Zo voor "kinderen van alle leeftijden."
De jonge kinderen hadden een plaatsje op een paar banken helemaal voorin de zaal, waar ze er het beste zicht op hadden maar ook uitgenodigd werden om zelf mee te doen.
Voordat het kindertheater begon, werd de nieuwe paaskaars, die de avond tevoren op Stille Zaterdag de kerk was ingedragen, voor het eerst aangestoken - dat mocht ook één van de kinderen doen.

En hierna werd het paasverhaal, en wat eraan voorafging, heel beeldend verteld - Simon en zijn vrouw speelden verschillende rollen, door steeds weer iets anders aan te trekken; dat ging heel eenvoudig, bijvoorbeeld door een doek om te slaan.
Zo brachten ze in beeld hoe de mensen naar de tempel in Jeruzalem trokken, dagenlang lopen wat in die tijd normaal was - kom daar nu eens om! En hoe de mensen bij Palmpasen hoge verwachtingen hadden van Jezus als Koning, die de Romeinen wel even zou verdrijven - ze legden groene takken en zelfs hun kleding op de grond zodat Hij er op zijn ezel overheen kon lopen; maar door het stoken van de hogepriester en zijn kliek werd het publiek vervolgens geestelijk in een andere richting geduwd zodat de stemming al heel snel omsloeg naar ongeloof en volkswoede, zodat men liever Barabbas vrij wilde laten dan Jezus...
En vervolgens de weg vrij was om Jezus te laten martelen en bespotten en tenslotte aan het kruis te laten sterven.
Dit leek dus het einde, maar was het niet - want op de derde dag was Jezus uit de dood opgestaan - Pasen!


Het aansteken van de nieuwe Paaskaars

                    
Op de Paaskaars de alfa en de omega en daartussen het PX-teken, het Christusmonogram; daaronder een witte duif, symbool voor de Heilige Geest, en het jaartal 2024.

Enige scènes uit het optreden - foto's bij moeilijke lichtomstandigheden

   


                 
        Reizigers op weg naar Jeruzalem

        


 
Palmpasen - mensen vol verwachting...

       
...en in aanbidding.                    


             
De rode "koningsmantel" en de doornenkroon waarmee Jezus getooid en bespot werd door Romeinse soldaten.

 
Maria van Magdala bij het lege graf.

       
Het slotlied: vreugde over Jezus' opstanding en onze verlossing van zonde en dood - de betekenis van Pasen.                    


       
        En toen men naar huis ging kreeg ieder nog een traktatie - dat hoort er met Pasen ook bij!
        Links op de foto staat de liturgische bloemschikking voor Pasen.