Bezoek organist Jan Jongepier om ons orgel te catalogiseren   - 10 november 2006

Op vrijdagmorgen 10 november 2006 brachten wij een bliksembezoekje aan de kerk, nadat wij drie kwartier tevoren waren opgebeld door dhr. O. Leistra, met het verzoek om een paar foto's te maken bij het onverwachte bezoek van dhr. Jan Jongepier, die tot zijn pensionering organist was in de Grote Kerk te Leeuwarden.
Deze zou het orgel van onze kerk uitvoerig bekijken en bespelen om het te kunnen catalogiseren. De Stichting NIvO (Nationaal Instituut voor de Orgelkunst) is nl. al sinds jaren bezig met het samenstellen van de Encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland, met foto's en beschrijvingen van zoveel mogelijk kerkorgels in ons land.


In de kerk troffen wij behalve dhr. Jongepier (rechts), Truus de Vries en onze organist dhr. P. Postma aan. Maar de heer Postma noch de andere organist dhr. Klaas de Jong konden er deze ochtend bij blijven, ze hadden andere afspraken. Dhr. Jongepier had ongeveer twee uur nodig had om gegevens over ons orgel te verzamelen, maar redde zich er zelf wel mee.Helaas betekent het opnemen in de encyclopedie niet hetzelfde als een ophanden zijnde restauratie, die voor ons orgel wel zeer welkom zou zijn geweest. Maar het kost heel veel geld om dit te laten doen, zonder subsidie kunnen we dit wel vergeten, en sinds 1981 is de subsidiekraan eigenlijk al dichtgedraaid voor veel culturele zaken als orgels, orkesten, koren en dergelijke. Toen speelde er al een bezuinigingsronde van overheidswege, die "Bestek 81" werd genoemd (waarbij o.a. ook het doek viel voor het destijds welbekende Frysk Orkest), en in de tegenwoordige tijd, alweer zo'n kwart eeuw later, zijn de vooruitzichten bepaald niet gunstiger geworden.

Dhr. Jongepier constateerde, dat de pijpen wat scheef in de orgelkast stonden, en wat wij als kerkgangers nogal eens opmerken zijn de schuivende bijgeluiden als er zacht op het orgel wordt gespeeld. Bij luider spelen worden de ongewenste geluiden nog wel overstemd.


Hier volgen tenslotte wat gegevens die we in 2002 van dhr. Klaas de Groot (toen lid van het College van Beheer) hebben gekregen over het orgel in Tytsjerk:

1887  - orgel gebouwd door Bakker en Timmenga BV te Leeuwarden
1926  - reparatie
1961  - grote schoonmaakbeurt
1964  - aanleg electrische windlade
1965  - restauratie door Spanjaard (orgelbouwer)
1982  - onderhoud weer terug bij Bakker en Timmenga BV
1992  - rapport opgemaakt door Bakker en Timmenga BV over status orgel (24-12-1992)


Zicht op kerkinterieur vanaf orgelbalustrade.

Jan Jongepier overleden (Leeuwarder Courant, 2-8-2011)