Zondag 1 januari 2017 - Nieuwjaarsdienst in de kerk van Suwld
Een gezamenlijke kerkdienst van Tytsjerk en Suwld


In deze dienst ging onze eigen predikant ds. B. van der Boon voor, die tevens de vaste predikant van de gemeente in Suwld is.
De Schriftlezing was : Jacobus 4: 13-17 - "Deo volente - zo God het wil".

De kerkdienst begon pas om 11 uur, wat wel goed uitkwam na Oudejaarsavond waarop vrijwel iedereen pas na 12 uur gaat slapen; was de dienst om 9.30 uur begonnen zoals gebruikelijk, dan was de nacht wat al te kort geweest.
Toch kon men om half 11 al terecht voor een kopje koffie, thee of limonade, en had men gelegenheid om andere aanwezigen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Bij ons in Tytsjerk zou dit in De Sanjes hebben plaatsgevonden; in Suwld staat wel een piepklein mooi gebouwtje tegenover de kerk, maar het koffiedrinken gebeurde in de kerk zelf.
Vanaf half 11 kwamen er heel geleidelijk steeds meer mensen binnen, die zich eerst met hun kopje koffie in het middenpad opstelden voor het handenschudden, en later een plaatsje zochten in de kerkbanken, waar hier comfortabel verwarmde buizen langsliepen waar men de voeten op kon zetten.
Rond kerk en kerkhof was een hek met het jaartal 1892, en het interieur van de kerk, met kroonluchters, een mooi orgel, gebrandschilderde ramen in Jugendstil en een fraai roosvenster boven de preekstoel, was de moeite waard om eens te bekijken. Voor mij was dit de eerste keer dat ik hier binnenkwam. De kerk was nog helemaal in kersttooi, en hoewel er nu maar een paar kinderen aanwezig waren moeten er een heleboel hun best hebben gedaan om de kerk te versieren, zowel de muren als de kerstboom hingen vol mooie zelfgemaakte versierselen.
We hebben sinds een jaar dus weer een gemeenschappelijke dominee, maar dit blijkt voor de Tweede Wereldoorlog ook een tijdlang zo te zijn geweest. In de hal vlak bij de ingang hangen twee fotogalerijen van dominees, van zowel de gereformeerde als de hervormde predikanten van Suwld uit de vorige eeuw, en er zijn verscheidene namen bij die ook in onze lijst in Tytsjerk staan - alleen bij ons in de Avondmaalsbekers gegraveerd, en wij hebben geen foto's.
Evenals in Tytsjerk zijn de gereformeerden en de hervormden aan het begin van de 21ste eeuw weer verenigd tot n kerkgemeente - bij ons in 2004 (daarvoor ook al 25 jaar een Samen-op-Weg-gemeente), en in Suwld pas in 2007, zoals op een bordje in de kerk vermeld stond; het in Suwld aanwezige voormalige gereformeerde kerkgebouw wordt sindsdien niet meer als kerk gebruikt.

De redelijk druk bezochte kerkdienst stond in het teken van een nieuw jaar met goede voornemens. Die hebben veel mensen aan het begin van een jaar, maar uiteindelijk, zo staat in de Bijbeltekst van Jacobus 4: 13-17, kan de mens eigenlijk niet zonder meer zeggen dat hij iets gaat ondernemen, alleen "als God het wil".
Zoals het oude gezegde, nu in de praktijk steeds minder gebezigd, luidt: "D.V. - Deo volente".
Dit zag men vroeger heel vaak bij aankondigingen van trouwerijen en dergelijke. De mens wikt, maar God beschikt.
De te zingen liederen werden op drie plaatsen op de muur geprojecteerd via beamers, die professioneel verdekt stonden opgesteld. Vermoedelijk gebruikt men deze apparatuur hier bij iedere kerkdienst.


Het hek rond het kerkhof, met op de deuren het jaartal 1892.


Interieur van de kerk in Suwld


Het mooie roosvenster boven de preekstoel      

 
Jugendstil-ramen voorin de kerk


Het orgel, met kerstversieringen aan weerszijden


En dan is er koffie, thee en limonade, voorin de kerkNieuwjaarwensen en koffiedrinken in het middenpad, en later in de kerkbanken      
Het begin van de kerkdienst met een beamer in beeld gebracht

           
Links: Bovenaan een beamer verdekt opgesteld, onderaan beeld uit een andere beamer. Op het zwarte schild staat: Fusiedatum
Protestantse Gemeente 19 april 2007 - "Opdat zij allen n zijn" - Joh. 17:21a.   Rechts: in 1922 is de kerk verbouwd en vergroot.

 
Schriftlezing door ouderling uit Suwld               


Ds. van der Boon met de enige twee in deze dienst aanwezige kinderen


In de hal twee fotogalerijen van dominees: links de gereformeerde, rechts de hervormde predikanten.

 
En tenslotte het grijze weer maar weer in, op weg naar de overgebleven oliebollen thuis.       


Het bijgebouwtje van de kerk, aan de overkant van de straat.