Gedachte.


De maat.

“Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden”, zegt Jezus in Matteüs 7 vers 2.
En “waarom kijk je naar de splinter in het oog van de ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt”.

Jezus leert ons hiermee om eerlijk naar onszelf te kijken.

En ware zelfkennis maakt nederig.
Het maakt je bescheiden in je oordeel over de ander.

De Heer Jezus zegt later: “wie veel vergeven is, die toont veel liefde”.

Binne van der Boon