Mededelingen

Boekje over kerk van Tytsjerk

Het boekje over onze kerk is nog altijd verkrijgbaar. Het kost 6.

Dhr. O. Leistra, die het heeft samengesteld en in 2003 aangeboden,
heeft voor belangstellenden nog wel enige exemplaren in voorraad.