'De Lofzang', Christelijk Gemengd Koor te Tytsjerk, bestaat 75 jaar
- jubileumuitvoering 14 oktober 2006 -


Op zaterdag 14 oktober vierde ons Tytsjerkster Chr. gemengd koor 'De Lofzang' het 75-jarig jubileum, met een feestelijke uitvoering in de kerk van Tytsjerk, aanvang 8 uur 's avonds.
De belangstelling was groot, de kerk zat vol, er werden zelfs nog een paar stoelen bijgezet. De voorzitter Sjoerd Woudstra sprak een woord van welkom, waarna het zingen begon, ook de gemeente zong bepaalde coupletten mee.
Behalve begeleiding op het orgel en soms op de piano, was er ook muziek van een vijftal jonge meisjes, die een mooi ensemble vormden: Jannie Nolles (fluit), Annelies Steensma, Lise-Marije Meijer en Aaltsje Visser (viool), en Andrea Meijer (cello).
Twee koorleden (Yttje Sikma en Froukje Sikkema) lazen om beurten een stukje geschiedenis voor van het koor, met hoogtepunten en grappige voorvallen. In elk geval sinds 1945 zijn er jaarverslagen geschreven, dus er was heel wat door te lezen geweest voor bovengenoemde dames.
Dirigent Henk Visser, die dit voorjaar zijn 10-jarig jubileum bij het koor vierde, heeft zelf veel liedbewerkingen gemaakt in de loop der jaren. Hij leidde ook nu het koor, maar de vroegere dirigent Tjibbe Reitsma trad ook nog een keer op, bij het lied "Grut is Jo namme".  Tevens was hij deze avond de organist.

Er werden twee leden gehuldigd door de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond) vanwege hun lange periode bij het koor, nl. Yttje Sikma die al 61 jaar lid is, en Sijke van Gorkum die 55 jaar lid is. De heer H. Kinderman, voorzitter van de afdeling Friesland van deze bond, overhandigde hen behalve een oorkonde resp. een vergulde reverspeld en een bord van Delftsblauw aardewerk.
Vervolgens werd met enthousiasme het Bondslied ingezet, in het Fries, "Ien fan geast en siele...", ook het publiek zong een couplet mee.
(Klik op plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)
v.l.n.r : Sijke van Gorkum (55 jaar lid), vice-voorzitter P. de Vries, en Yttje Sikma (61 jaar lid)

Vervolg van dit foto-verslag