Kerkdienst in De Sanjes met medewerking van koor "De Lofzang", 25 oktober 2009Ondanks dat de grote zaal van De Sanjes vrij krap is, bleek het toch heel goed mogelijk voor
ons Chr. Gemengd Koor "De Lofzang" om hier op te treden in een kerkdienst.


Dirigent Henk Visser, die al vele jaren het koor leidt, speelde op de piano.
De voorgangster in deze dienst, da. Joke van Doorn, is ook lid van "De Lofzang" en zong ook mee.

 
Het hele koor zingend in De Sanjes - op de achtergrond is de open keuken te zien.
 
De kinderen hadden maskertjes gemaakt in de kindernevendienst, en keken door de gaatjes.
Dit naar aanleiding van het bijbelverhaal over Jezus die een blinde het licht in de ogen teruggaf.

Vorderingen restauratie kerk en torenDe kerktoren zag er al prachtig uit, maar de glas-in-loodramen waren nog niet terug aan de zuidkant van de kerk.

De deur zat er weer in, met nieuw beslag, maar stond nog in de grijze grondverf.
Langs het kerkpad lagen nog steenhopen.