Zondag 12 november 2006 - dienst met medewerking van 'De Lofzang'


Kort na het 75-jarig jubileum (14 oktober) zong het koor 'De Lofzang' weer in onze kerk


Het koor bij natuurlijk daglicht, toen de zon even vriendelijk naar binnen scheen.
De jongen met het lantarentje was op weg naar de kindernevendienst.


Meer licht op onze parkeerplaats


Door enige vrijwilligers zijn op 4 november vijf nieuwe straatlantarens langs het afgelopen zomer bestrate parkeerterrein van onze kerk geplaatst. Bij avond is deze extra verlichting zeer welkom, ook voor 'De Lofzang' die op donderdagavond in de kerk repeteert. Voordat dit gereed was stond er slechts één lantaren, die bovendien al enige maanden kapot was.