Zondag 2 mei 2010 - feestelijke koffie vanwege koninklijke onderscheiding


Donderdag 29 mei 2010 - Mevr. Pietsje Postma-Venema (diaken) krijgt op voordracht van ons kerkbestuur een koninklijke
onderscheiding op het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, vanwege 40 jaar trouwe inzet voor onze kerkgemeente.
Links op de foto burgemeester G.J. Polderman, vooraan Pietsje, en daarachter dhr. J. Kuipers van het kerkbestuur

Na de kerkdienst op zondag 2 mei was er koffiedrinken, zoals gewoonlijk op de eerste zondag van de maand,
en dit bleek een feestelijk tintje te hebben vanwege bovengenoemde gebeurtenis.
De aanwezigen vormden bij binnenkomst in de Sanjes een rij om Pietsje Postma te feliciteren met haar onderscheiding en
te bedanken voor haar 40 jaar lange inspanningen, voor onze kerk en ook voor de Chr. Bond van Plattelandsvrouwen.

   

Hieronder het "lintje" bij de onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

   


Bij de koffie was er voor iedereen een stukje oranjekoek.               Dhr. R. Sprey feliciteerde Pietsje nogmaals met haar onderscheiding en bood haar namens het kerkbestuur een bos bloemen aan

               
Hierbij de vermelding in de Leeuwarder Courant van 29 april j.l. bij de "lintjesregen" van 2010

Hiernaast bekijkt da. Toos Reichman (die de kerkdienst had geleid, volgens de Lutherse liturgie, zij is Luthers predikant) samen met mevr. Breeuwsma de foto's die waren gemaakt bij de uitreiking van de onderscheiding op het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel op 29 april 2010.Hieronder twee van deze foto's.
Helaas onbekend wie de foto's heeft gemaakt.
Ook de foto bovenaan deze pagina hoort bij deze serie.


Na de uitreiking van de onderscheiding vierden de aanwezigen dit nog even uitgebreid op een zonnig terras in Burgum.
Gelukkig was het beter weer dan de volgende dag, Koninginnedag, toen het ineens weer koud was en er regenbuien vielen.


Pietsje toegezongen door Bonne van der Kooi en Jaap Venema in oranje kleding. Rechts op de foto ds. J. Abbink.
Hieronder de tekst van het voor de gelegenheid gemaakte feestlied -