Eeuwigheidszondag, laatste zondag van het kerkelijk jaar    (26 november 2017)
De Schriftlezing was Psalm 56 : Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik.
Ds. B. van der Boon ging voor in de dienst.

 
Het weer was somber, maar een regenboog verscheen als een teken van hoop

Voorin de kerk was weer een mooi bloemstuk gemaakt ter gelegenheid van deze laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Drie overledenen uit onze gemeente werden in deze dienst met name genoemd en herdacht.
Familieleden staken een kaars voor hen aan, en kregen de steen met de naam van hun dierbare mee.
Deze keer stond niet alleen de voornaam, maar ook de achternaam en geboorte- en sterfdatum erbij geschreven.
 
De liturgische schikking was gemaakt door Marja Meuleman en Wil Mud.          

De uitleg luidt als volgt:
Een witte doek over de zwarte, het leven gaat door.
Een ronde schikking, het leven in seizoenen.
De witte bloemen, kleur van zuiverheid en reinheid.
Klimop, de groene kleur van hoop.


 
Amaryllisbollen, witte hyacinten, witte rozen, anjers en een takje katjes, omwonden met bloeiende klimop en wat mos.

 
Na de herdenking van de drie gestorvenen uit onze gemeente, kon ieder
die persoonlijk een overledene wilde herdenken een kaarsje aansteken.


 
De kinderen hadden in de kindernevendienst een lantarentje gemaakt met een kaarsje erin.

       

Na afloop van de dienst kon men nog even met elkaar praten en koffiedrinken in de Sanjes.