Eeuwigheidszondag, laatste zondag van het kerkelijk jaar    (21 november 2010)
De Schriftlezing was: Mattheüs 24 : 29-39 - een gedeelte uit Jezus' rede der laatste dingen.
Ds. J. Abbink ging voor in de dienst.


In deze jaarlijkse dienst van herdenking van overledenen waren gelukkig deze keer geen mensen uit onze kerkgemeente te betreuren -
het jaar daarvoor waren er wel elf heengegaan.
Dit is ieder jaar weer anders; wereldwijd was het jaar 2010 juist een jaar van zeer veel lijden en sterven, een ongekend aantal
natuurrampen en ongelukken heeft zich voorgedaan, met als dieptepunt Haïti waar in januari door een aardbeving honderdduizenden
in enkele seconden het leven verloren en waar nu de bevolking door cholera wordt geteisterd.Tine Schat, één van de mensen van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken, had voor
deze kerkdienst een mooi wit bloemstuk gemaakt met o.a. chrysanten, rozen en Amaryllis

   


Er werden dan wel geen gestorvenen met name genoemd, maar verscheidene mensen uit de gemeente hadden wel in persoonlijke kring
iemand verloren, voor wie ze een lichtje aan konden steken.


   
Rond het thema verdriet en troost hadden de kinderen in de kindernevendienst gezichtjes
getekend, aan de ene kant met verdriet en tranen, en aan de andere kant met een lach.