Eeuwigheidszondag, laatste zondag van het kerkelijk jaar    (23 november 2008)
Thema van deze kerkdienst: Voleinding en nieuw begin.
De teksten uit de Bijbel waren: Genesis 1 : 1-5 -   "In den beginne..."   en Openbaring 21 : 1-5 -   over het einde der tijden.
Ds. J. Abbink ging voor in de dienst.

Op deze winters koude herfstmorgen werden twee overledenen uit onze gemeente in de kerkdienst herdacht en met name genoemd; ook werd een kaarsje aangestoken voor hen die niet tot onze gemeente behoorden en niet met name zijn genoemd, maar die wij evengoed missen.

De zanggroep verleende haar medewerking aan deze dienst.


Bij deze herdenking was een schikking gemaakt met klimop, herfstbladeren en takken met knoppen.


De herfstbladeren symboliseren het levenseinde, maar de klimop de trouw van God, en de knoppen de belofte van het nieuwe leven.

   

Door de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken werd hier de volgende toelichting bij gegeven:

"Elke knop is een verwijzing naar een belofte van groei, bloei en vruchtdragen, ofwel voleinding en een nieuw begin.

Klimop is altijd groen en hecht zich: het is een beeld van trouw in herfst en winter, in elk seizoen van een mensenleven, in leven en dood.


In de schikking liggen witte stenen met de namen van hen die heengingen.
Door een naam wordt een mens gekend.
Het krijgen van een naam maakt de mens tot een unieke persoon, ook in relatie tot God.

In Openbaringen 2 : 17  staat:
"... en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen staat een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt."


Licht -
Elke kaars die voor een overledene ontstoken wordt aan de paaskaars, herinnert aan de verrijzenis van de Heer, aan Hem die leeft in het licht van de Eeuwige en glans aan onze ogen schenkt. Licht, in het duister als een fonkelende ster."Als een knop
aan een tak van een boom,
- geworteld in de bron van leven -
als beeld van nieuwe hoop,
als een ster in de nacht,

gedenken we jou,
allen,
die we uit het oog,
maar niet uit het hart
verloren hebben.

We zien uit
naar het Licht
dat ons verbindt
in dood en leven.