Eeuwigheidszondag, laatste zondag van het kerkelijk jaar    (26 november 2006)
In deze kerkdienst werden de zes mensen uit onze gemeente herdacht, die gedurende het afgelopen jaar zijn overleden, en ook degenen die niet tot onze gemeente behoorden en niet met name zijn genoemd, maar die wij evengoed missen.Het was een mooie dienst, met sfeervolle muziek van Maaike de Vlas (fluit) en Truus de Vries (piano), en van de zanggroep die o.l.v. Lies Dijkstra enige liederen zong in wisselzang met de gemeente.Bij deze herdenking had de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken een mooi bloemstuk gemaakt.


Hier werd de volgende toelichting bij gegeven:
"In de bloemschikking van deze laatste zondag in het kerkelijk jaar ziet men een rij mensfiguren, lopend langs een pad.

In het zoeken naar gezamenlijke verbondenheid en troost vormen wij een rij - een stoet.
Zo gedenken wij hen die het afgelopen jaar zijn overleden.


Hun namen worden genoemd en zijn geschreven op een wit steentje.                        

In Openbaringen 2 : 17  staat:
"... en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen staat een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt."
Bij elke naam staat een lichtje dat wordt aangestoken door een nabestaande.
Na de dienst mogen familieleden van de overledenen de steentjes meenemen.
In het licht van Uw eeuwigheid
bij het groen van de hoop
schenkt Gij witte stenen
mensen staan als witte bloemen
geschreven in de palm van Uw hand.


Verder ziet men langs het "pad" in de schikking o.a. :
Witte rozen - liefde en zuiverheid;
Paarse strandbloem "lamsoor" (gekweekte vorm Limonium ferulaceum 'Karel de Groot') - staat voor rouw en ingetogenheid;
Klimop, laurierkersblad, buxus, conifeer, mos - deze altijd-groene planten symboliseren hoop en Gods trouw."

   
Een blik op de schikking na de dienst, vanuit verschillende gezichtspunten