Kantate De Hertslach fan in stjer - uitgevoerd door It Kwartettekoar,  26 mei 2024

Deze geheel Friese kerkdienst, niet geleid door een predikant, bestond uitsluitend uit zang en voordrachten van It Kwartettekoar, een groot koor van ongeveer 70 personen (vooral dames) uit de hele provincie, o.l.v. dirigent Feike van Tuinen. Ze brachten liederen met meditatieve teksten ten gehore van Eppie Dam met muziek van Jan de Jong.
Laatstgenoemde stond zelf op de kansel en droeg de gedichten voor, waarmee de liederen steeds werden afgewisseld, dat vormde een mooi geheel.
Iedereen kreeg een boekje aangereikt om de tekst en de muziek mee te kunnen lezen, maar dit moest aan het eind van de dienst weer worden ingeleverd, tenzij men het kopen wilde. De teksten mochten niet via de beamer worden vertoond, dit had te maken met auteursrechten.

Aan het begin en einde van de dienst waren er ook enige kerkliederen die de gemeente mee kon zingen.
Wat opviel was, dat er meer koorleden aanwezig waren dan toehoorders, men zou hebben verwacht dat de kerk stampvol zou zitten maar dit was niet het geval;
het is ook zichtbaar op de foto die koster Klaas de Groot vanaf zijn plaats achterin de kerk had gemaakt. Het was een prachtige uitvoering, daar mankeerde het niet aan.

 
Voordracht van de gedichten door Jan de Jong.            


 
  Begeleiding op dwarsfluit en piano.

 
Dirigent Feike van Tuinen leidt It Kwartettekoar.      


 
Blik van achter uit de kerk op gemeente en It Kwartettekoar (foto Klaas de Groot).