Koffieochtend 60-plus, donderdag 9 oktober 2014, met als thema:  Forensisch onderzoek.

Op 9 oktober 2014 was er weer een gezellige koffieochtend in de Sanjes voor de 60-plussers, met een interessante lezing van een politievrouw, mevr. M. Meijer, over forensisch onderzoek, waarvoor een speciale afdeling bestaat bij de politie.

Onze ouderling Wil Mud opende de ochtend met het lezen van een Bijbeltekst over Noach, een rechtschapen man temidden van een wereld, waarin onrecht en misdaad hoogtij vierden.

Mevrouw Meijer liet met een beamer verschillende situaties zien, waarmee de politiemensen bij forensisch onderzoek te maken hebben.
Men wordt vaak geconfronteerd met een harde werkelijkheid en bizarre situaties, waar men toch wel afstand van moet kunnen nemen in het eigen privéleven, om er niet aan onderdoor te gaan.
Vaak zijn overledenen de aanleiding tot forensisch onderzoek, mensen die bij een misdrijf of ongeluk om het leven zijn gekomen, of door zelfdoding, maar ook alleenstaanden die dood worden aangetroffen in hun woning, en soms pas na lange tijd worden gevonden.


Aandachtspunten bij slachtofferidentificatie; Kerstman hier ter vervanging van foto slachtoffer

Bij inbraken wordt ook vaak forensisch onderzoek toegepast.
DNA-onderzoek ontsluit vele raadsels, die vroeger niet op te lossen waren.
Velen denken dat forensisch onderzoek vrijwel uitsluitend over DNA gaat, maar dat is niet het geval, het heeft veel meer aspecten; het is sporenonderzoek dat gedaan wordt ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek.


Wattenstaafje voor wangslijm-DNA-onderzoek; onder ware grootte, bovenaan 4 x vergroot


Ook het al veel langer bekende vastleggen en vergelijken van vingerafdrukken en voetsporen behoort tot forensisch onderzoek.


Handafdruk van één der aanwezigen, zoals deze wordt gemaakt van verdachten

Voor wie regelmatig naar "Opsporing verzocht" op televisie kijkt, was er veel herkenning, maar toch ook wel dingen die nieuw waren, of waar dieper op ingegaan werd. Vingerafdrukken bijvoorbeeld; ieders vingerafdruk is uniek, maar er zijn ook veel overeenkomsten waardoor men een bepaalde indeling van structuren heeft kunnen maken, in twaalf punten. Vingers en tenen zijn fijngeribbeld om greep op dingen te hebben, het is eigenlijk gewoon een natuurlijk "anti-slip". De ribbeltjes kunnen dichter bij of verder van elkaar liggen, en vertonen bochten die o.a. als "tenten" of "lussen" worden aangeduid.


Kaart met verschillende typen vingerafdrukken


Laboratoriumonderzoek van vingerafdrukken


Schoensporen zeggen vaak niet alles; nieuwe schoenen hebben nog weinig karakteristieks, maar gedragen schoenen met individuele slijtpatronen kunnen ook door iemand anders worden aangetrokken, bijvoorbeeld.


Schoensporen onder glasscherven - de schoensporen waren er dus eerst

Sporen moeten ook op de juiste manier worden geïnterpreteerd. Als iemand zegt, dat hij toevallig langsliep toen ergens al een ruit was ingeslagen bij een inbraak, maar zijn schoensporen staan onder de glasscherven op de grond - hoe kan dat dan?


Twee gaten in het glas; rechts een kogel, links slechts een knikker

En is een rond gat in een ruit wel het resultaat van een kogel, of misschien een knikker? De knikker laat een volkomen rond gat achter, maar de kogel vervormt gedurende zijn gang door het glas, waardoor het gat onregelmatiger is.

Bij forensisch onderzoek hullen de agenten zich in speciale pakken om te voorkomen dat hun eigen DNA op de plek terechtkomt waar ze sporen veilig moeten stellen, maar ook om zichzelf te beschermen tegen kwalijke invloeden, ze hebben een mondkapje voor om bijv. geen schilfers opgedroogd bloed in te ademen.
De pakken zijn voor eenmalig gebruik, worden dus na afloop weggegooid, omdat er altijd sporen op achterblijven die later verwarrend zouden werken en mogelijk zelfs ongezonde effecten zouden kunnen hebben.
Tenslotte trok mevr. Meijer nog even dit beschermende pak aan, om het te demonstreren.

   

Uiteraard konden de toehoorders ook vragen stellen, tijdens het verhaal en natuurlijk na afloop.
Er waren inclusief mevr. Meijer maar 16 mensen, dat was niet zoveel als vorige keren.
Misschien waren dat er meer geweest als men ze persoonlijk had benaderd, zoals bij vorige gelegenheden wel was gebeurd.
De tijd vloog voorbij, en rond een uur of 12 ging men weer huiswaarts.