Koffieochtend 60-plus, dinsdag 1 april 2014.
Diashow over natuur en schepping van dhr. Jacob Bijlsma, oud-boswachter te Broeksterwoude


Inleiding van ds. Abbink met psalm 148

Na een kopje koffie met een plakje heerlijke cake opende ds. Abbink deze bijeenkomst met het lezen van psalm 148, waarin heel de schepping God looft.

  Dhr. Bijlsma begon daarna zijn diashow met een presentatie over de natuur als schepping -
  waarbij de zeven dagen werden gevolgd, met mooie beelden erbij, o.a. van zonsopgang en -ondergang, de maan,
  de zee, en ook dieren en mensen.

  Hierna volgden dia's van allerlei vogels, vlinders, bloemen en landschappen.
  Ook een paar korte filmpjes, o.a. van een heel enthousiast, bijna agressief zingende nachtegaal die duidelijk
  zijn territorium afbakende tegenover concurrenten, en een nog blind koekoeksjong dat in het nestje van een
  kleine karekiet uit zijn ei was gekomen en binnen een paar seconden een ei van zijn pleegouders over
  de rand wipte.


Toen was het pauze, iedereen kreeg weer een kopje koffie of thee, en men kon verschillende placemats, een verjaardagskalender en een memoryspelletje kopen met foto's die dhr. Bijlsma had gemaakt van allerlei dieren en planten, met de namen erbij, zodat het een leerzaam geheel was.Na de pauze vertelde dhr. Bijlsma, gepensioneerd boswachter, iets over zijn leven temidden van de natuur. Hij woont in "Het goddeloze Tolhuis", tegenwoordig een boswachterswoning, vroeger echt een tolhuis maar dat is lang geleden afgebroken.
Het is een plek vol geschiedenis en geheimzinnige spookverhalen, waardoor het de naam "goddeloos" mogelijk heeft gekregen; er wordt ook wel verteld, dat er ooit een man in het huis woonde die veel vloekte en raasde, en daarom "goddeloos" werd gevonden.


It Goddeloas Tolhūs, waar dhr. Bijlsma woont temidden van de natuur

Door water omgeven, temidden van het met boswallen doorsneden weidelandschap, staat het huis daar ideaal voor iemand die de natuur observeert en vogelgeluiden beluistert. Men kan er de roerdomp en de "hemelgeit" (watersnip) regelmatig horen.
Dhr. Bijlsma kan deze geluiden heel aardig imiteren.Hij organiseert ook boottochtjes en natuurwandelingen in de omgeving van Broeksterwoude.
Helaas is dit mooie natuurgebied momenteel behoorlijk overhoop gehaald voor de aanleg van de lang omstreden Centrale As,
waar men nu druk mee bezig is, en waar inmiddels al ontelbare bomen voor zijn geveld.


De diashow duurde tot rond half 11, waarna ds. J. Abbink de spreker bedankte, en hem een envelop met inhoud overhandigde.
Het was voor de ongeveer dertig aanwezigen een heel interessante ochtend.