Adventstijd 2019

1ste Advent
  (zondag 1 december 2019)

     
Links de kandelaar met vier adventskaarsen waarvan de eerste is aangestoken,
en rechts de liturgische schikking, met dode takken en uitbottende bloembollen (hyacinten) in een mandje.
Bij deze schikking, waarvan helaas alleen deze ene foto, hoort de volgende overdenking:

"Kijk om je heen, de takken zijn kaal - alles lijkt donker en doods. Of toch niet?
Zie je de bloembollen als beeld van verwachting van nieuw leven? - Als je goed kijkt, zie je een nieuw begin."Kindernevendienstproject: Geef licht!

     
Verhalen van de profeet Micha, die vooruitwijzen naar de komst van Christus.
Hierboven de posters van 1ste en 2de Advent. De "stralende dag" gaat over de vrede die ooit zal
komen, als de zwaarden tot ploegscharen zijn omgesmeed, en niemand meer oorlog zal voeren.


2de Advent   (zondag 8 december 2019)

     
Links: 2 kaarsen zijn aangestoken; rechts en hieronder de liturgische schikking voor 2de Advent.


 
"Bloembollen, beeld van verwachting, nieuw leven begint.
De Bijbel ligt open, Johannes roept op tot bekering.
Maak een nieuw begin. (Johannes 1 : 19 - 28)"3de Advent - met Heilig Avondmaal   (zondag 15 december 2019)

     

"Scherven, gebroken schepping.
Nieuw leven breekt door : Ruim baan!"


 


    
In de kindernevendienst kregen de kinderen een kleurplaat van 3de Advent, met drie kaarsen.        


Kindernevendienstproject: Geef licht!

             
God is teleurgesteld in zijn volk, zegt de profeet Micha.           Een hoopvol visioen: Er zal een nieuw begin komen.
Hoe maak je het goed? - Niet door offers te brengen,
maar door de juiste houding: Doe recht en ga de weg van God.


4de Advent   (zondag 22 december 2019)

             
In de kandelaar branden vier kaarsen.     -     In de bloemschikking zijn de witte hyacinten nu mooi open.        

       
De hyacinten zijn deze keer omgeven door klimop-ranken: "God laat mensen niet in de steek." - Klimop staat voor trouw.

 
Da. Joke Woudstra-van Doorn ging voor in deze dienst

     
Er was maar één kindje in de kindernevendienst, ze had een ster van Bethlehem gemaakt. - De kerstboom staat nu ook in de kerk.

Kerstmorgendienst op 25 december 2019