Kerstmorgendienst   (donderdag 25 december 2014)


In deze dienst ging ds. Abbink nog een keer voor. Hij nam op 14 december (anderhalve week geleden) officieel afscheid van onze gemeente in Tytsjerk.
Zijn preek ging over het Kerstevangelie, de geboorte van Christus, en de herders die door engelen in de nacht waren verrast met dit grote nieuws.

     
Het kinderproject ging de afgelopen Adventstijd over "verderkijkers", die al een glimp van de toekomst hadden mogen zien.
Op deze 4 posters ziet men o.a. Jesaja, Johannes de Doper en Maria.


Op de vijfde en laatste poster staan de herders in het veld

 
In de kindernevendienst hadden de kinderen aan een lantarentje geknutseld, maar de meeste waren nog niet klaar.Tegen het einde van de dienst deelden de kinderen kerstkransen uit aan iedereen


Dit valt altijd in de smaak            Tenslotte nog even de kerstboom bewonderen, met de mooie zelfgemaakte versierselen
van de kinderen van Chr. Basisschool "It Lemieren" en de jeugdclubs

     

     En toen ging iedereen weer huiswaarts, om de kerstdagen in eigen kring te vieren.

Foto's van het opsieren van de kerstboom op zaterdag 20 december