Adventsproject van 2004.
In de vier Adventsweken bereidden wij ons weer, met de kinderen, voor op het kerstfeest. Ditmaal aan de hand van het project: "Eigen-wijs", waarin 5 vrouwen, die genoemd worden in het geslachtsregister van Jezus, centraal stonden.
Hoewel de bijbelverhalen in een patriarchale samenleving zijn opgetekend, waarin de man de dienst uitmaakte, komen er verscheidene vrouwen in voor die een belangrijke rol spelen in de geschiedenis. De vrouwen waar het adventsproject aandacht aan besteedde zijn Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba en Maria.
Van twee van deze Adventsdiensten zijn hier enige foto's.

Tweede Advent, zondag 5 december 2004.


Op de 2de adventszondag werd Rachab, die de verspieders in Jericho verborg, uitgebeeld, met een rode doek. Dit vanwege het scharlaken koord dat zij uit haar raam hing.

Derde Advent, zondag 12 december 2004.
Voorganger was Da. A. Reichman uit Tytsjerk, Luthers predikante te Leeuwarden,
die sinds de samenvoeging van de protestantse kerken nu ook bij ons de dienst kan leiden.


Uitbeelding van Ruth, met een gele doek - kleur van
de korenaren die zij opraapte op het land van Boaz.


Drie kaarsen zijn aangestoken op Derde Advent.
De doeken van Tamar (groen), Rachab (rood) en Ruth (geel) hangen bij elkaar. Er liggen voorwerpen bij die op de 5 bovengenoemde vrouwen betrekking hebben, zoals een bos korenaren voor Ruth, en een mandwiegje waar Maria haar kindje in kan leggen - de gekleurde doeken vormen een wiegengordijn.
Er staat een kerstboompje naast waar de kinderen tijdens de kindernevendienst zelf versierselen voor maken.


Een bescheiden bloemstukje met Saintpaulia's.
De paarse kleuren van Advent, de roze van de derde Advent:  Gaudete,  Verblijdt u.

Home                Kerstnachtdienst 2004