Zondag 28 oktober 2007 - huldiging van dhr. O. Leistra
wegens vele verdiensten in onze kerkgemeente gedurende 50 jaar


Na de kerkdienst op 28 oktober 2007 was er koffiedrinken in de Sanjes


Dit was niet alleen een gezellig samenzijn, maar er werd ook gestemd voor een nieuw kerkbestuur van 4 leden.
Iedereen (45 aanwezigen) stemde voor, we zijn heel blij deze mensen bereid te vinden deze taken op zich te nemen.


Na de stemming werd dhr. O. Leistra naar voren geroepen. Hij had zelf geen idee waarom...


Dhr. W. Dijkstra hield een toespraakje en overhandigde dhr. Leistra een doosje.Daarin lag de zilveren erespeld van de PKN, die de heer O. Leistra kreeg opgespeld voor 50 jaar inzet voor onze kerk, in diverse functies.

Wat de symboliek is van het embleem, is ons tot nogtoe niet helemaal duidelijk geworden.Mevr. Leistra kreeg een mooi boeket bloemen


Na afloop werden dhr. Leistra en zijn vrouw door verscheidene mensen gefeliciteerd.