Kerkdienst in het Bos van Ypey op Hemelvaartsdag, 17 mei 2012Het bekende (bijna) jaarlijkse beeld: met de stoeltjes in de hand op weg naar de Hemelvaartsdienst in de open lucht!
Hoewel er vrijwel nog geen mooie dagen waren geweest in deze "mislukte" lente, bleek het weer op Hemelvaartsdag boven verwachting mee te vallen, vooral 's morgens.
Behalve dat er nu en dan een zonnetje scheen, was het ook eens een keer echt droog en het waaide zelfs bijna niet...
De winterjassen moesten er wel bij aan, want de temperatuur was evengoed vrij laag, en tijdens zo'n dienst in de buitenlucht kan men dan aardig afkoelen.

       
Op de brug kreeg men het programma uitgereikt. Vroeger werd dit huis-aan-huis bezorgd eerder in de week, maar nu doet men het zo. -
In de sloot naast de brug zwommen o.a. meerkoeten met jongen.In het zonnetje op weg naar de bekende plek waar de dienst meestal wordt gehouden
Rechts voorgangster da. J. Woudstra-van Doorn, links Folkje Koster, die het keyboard bespeelde    Geluidstechnicus controleert het paneel, terzijde van de gemeente

Gemeente voor de dienst; er komen juist nog enige mensen bij, waaronder bakker Tjalling
           
Links da. J. Woudstra-van Doorn aan het woord. De bijbeltekst was Handelingen 1: 4-12a (over de Hemelvaart).
Rechts het zangduo Nantsje (links) en Jantsje, die hen beiden hierbij aan de gemeente voorstelde


In het lentezonnetje zongen Jantsje en Nantsje de sterren van de hemel

           
Links Atsje Tjalma-van Vaals uit Suwâld, die een declamatie hield; rechts Sietse en Jikke Sipma, die
toelichting gaven bij de collecte voor de Stichting Chemiwemwe Malawi, die zich inzet voor kinderen in Malawi


De gemeente van opzij gezien, met Jantsje en Nantsje die zingen op het podium - klik hier voor een vergroting met meer details


       
        De slotzang, waarbij iedereen gaat staan


Na de dienst pakt men de stoeltjes weer op, om richting koffie te gaan bij de volière - helaas was de zon alweer een beetje weg


Koffiedrinken na de dienst


Bij de koffieloods zette men z'n stoeltje weer neer. De zon was bijna verdwenen, en de gebruikelijke trekzakmuziek was er helaas niet,
doordat één van de dames was verhinderd. Toch bleef men nog gezellig een poosje praten en koffiedrinken. Klik hier voor een grotere foto.

 
  De familie Broersma zorgde weer goed voor ons, met koffie en koek


                     
      De pauwen hopen een graantje mee te pikken van de koekNog even een laatste onderonsje in het bekende bomenkringetje