Kerkdienst in het Bos van Ypey op Hemelvaartsdag, 21 mei 2009Ondanks minder mooie dagen die eraan voorafgingen, bleek het weer op Hemelvaartsdag 2009 weliswaar niet voluit zonnig, maar wel aangenaam van temperatuur.


De plek is iedere keer weer verschillend; nu zat men dichtbij een paar bekende kunstwerken in het Bos van Ypey.Er was veel belangstelling, en brassband 'Excelsior' uit Ryptsjerk, o.l.v. J. Hager, kon onbezorgd spelen want het was droog.


Ds. J. Abbink, predikant van onze gemeente te Tytsjerk, leidde de dienst, die uiteraard de Hemelvaart van Jezus als onderwerp had, met lezingen uit
Daniël 7: 13-15 (Visioen van een mens die met de wolken van de hemel kwam),
Handelingen 1: 1-11 (Hemelvaart), en
Marcus 16: 9-20 (Opstanding, uitzending van de apostelen, en Hemelvaart).

De Bijbelgedeelten werden gelezen door Roeland Sprey (foto hieronder).


Behalve ds. Abbink en Roeland Sprey waren er nog twee mensen die op het spreekgestoelte verschenen, nl. Tineke Taekema die een gedicht voordroeg, en Froukje Dijkstra uit Tytsjerk die vertelde over het werk van de stichting Sviatosav uit Scharnegoutum die zich inzet voor weeskinderen in Rusland en Tadzjikistan, waarvoor de collecte in deze dienst bestemd was.

       Gemeente tijdens de collecte

Na de dienst moesten de stoeltjes weer worden ingeklapt, wat niet altijd even gemakkelijk bleek

Nog even napraten bij het kunstwerk van Wim Schippers, die de dienst helaas niet zelf had bijgewoond


Na de dienst ging men koffiedrinken bij de loodsen naast de voličre.


Op weg naar de koffie, als vanouds verzorgd door de familie Broersma uit Ryptsjerk


   
Voor elk wat wils, er was ook thee, en limonade voor de kinderen.
Intussen bespeelden Doete Groenewoud en Anneke Kooy weer met veel plezier hun "trekzakken" zoals ze die zelf noemen.Van de 8 of 9 pauwen was er ook deze keer weer eentje die de aandacht wilde trekken van zoveel publiek...
desnoods door een schreeuw te geven. En van achteren is'ie ook mooi!
     


En hoog boven alle drukte zitten in alle rust de ooievaars op hun nesten.
Dit voorjaar nestelden in ons bos voor 't eerst spontaan twee paartjes op hoge afgeknotte bomen,
terwijl ook het aangelegde nest in het weiland "Earrebarrenęst" evenals vorige jaren bewoond is.
De nesten zijn er al maanden, maar zijn er ook jongen? Daar is vanaf de grond totnogtoe niets van waar te nemen...