Gemeenteavond in De Sanjes, 23 januari 2018

Zoals op een gemeenteavond gebruikelijk, werd er na een kopje koffie eerst gesproken over diverse dingen die onze kerk betreffen, zoals het altijd aanwezige tekort aan ambtsdragers, en of het een goed idee was geweest om 's zomers de diensten beurtelings gecombineerd in de kerk van Suw‚ld en die van Tytsjerk te houden, en het besluit van onze kerkenraad om ook een eigen beamer aan te schaffen. Ieder kreeg een formulier met vragen wat men hiervan vond.
Hierna hield ds. Binne van der Boon een betoog over vasten in de 40-dagentijd, wat in de protestantse kerk nooit verplicht is geweest maar waar sommigen toch wel in enigerlei vorm waarde aan hechten. Er waren ook twee boekjes over het onderwerp, die men desgewenst kon bestellen.
Bij de rondvraag werd er o.a. gevraagd of de firma die de geluidsinstallatie, waar steeds problemen mee zijn, had geleverd hier ook op aangesproken werd, en of er misschien meer dan twee Friese kerkdiensten per jaar konden worden gehouden.
Er zou later nog op worden teruggekomen.

Na het "officiŽle gedeelte" speelde ds. Binne twee melodietjes op de panfluit, waar hij les in krijgt, zoals we al van hem hadden vernomen bij de kennismakingsavond in november 2015. Toen was hij nog niet zover dat hij er aardig op kon spelen zoals nu wel het geval was. Kortgeleden stond er ook een foto van hem met de panfluit in weekblad Actief.

Hierna werd er een spel gedaan, geÔnspireerd op het bekende "De slimste mens" van televisie, nu met vragen over de Bijbel.
De mensen werden in groepjes van 4 verdeeld en kregen allemaal een blad met 25 vragen, die ze gezamenlijk moesten beantwoorden. Hilarisch was, dat onze preses Wieb de Boer de rol speelde die in de televisiequiz altijd door Maarten van Rossem wordt vervuld.
Tenslotte werden de punten geteld, en de groepjes gevraagd hoeveel men er had. De twee winnende groepjes die 25 en 21 punten hadden, terwijl er 26 te behalen waren, kregen een prijsje, respectievelijk een plak chocola en een kaars. De eerste prijs was voor drie heren waarvan er eentje ds. Binne zelf was.
Hieronder een paar foto's van deze gezellige avond, waar een kleine veertig mensen aanwezig waren.

 
De quiz gaat beginnen, "Maarten" Wieb de Boer zit er klaar voor. Janke van der Meulen geeft toelichting.

 
              Hierboven en hieronder:  Bezig met de quiz

       


 
Winnaars 1ste prijs:  Oebele Leistra en Jan Postma (ds. Binne van der Boon helaas niet in beeld)

 
Winnaars 2de prijs:  Richtje Postma, Irene de Boer, Wilma van Etten en Anneke Leistra  (foto Jan Postma)

   
Toevallig zaten beide winnende groepjes aan dezelfde tafel.