Bezoek ds. L. Westland op 7 november 2010
Op deze zondag kwam ds. Westland, die vooral bekend is bij veel oudere gemeenteleden van onze kerk, zijn jaarlijkse bezoek brengen aan Tytsjerk, waar hij zijn loopbaan als dominee op 30-jarige leeftijd in 1969 begon. Hij bleef hier tot 1974.
Veel mensen hebben een goede herinnering aan die tijd, en de kerk zat dan ook behoorlijk vol.
Ds. Westland preekte over Zacheüs, de tollenaar die in een boom geklommen was om Jezus te kunnen zien (Lucas 19:1-10).

Na afloop van de dienst was er koffie in de Sanjes, en men kon ds. Westland de hand schudden en even met hem praten.
Oebele Leistra bedankte hem voor zijn komst, en memoreerde diverse dingen uit de periode dat hij hier als dominee gestaan had.
Ds. Westland kreeg een bos bloemen aangeboden, en nam daarna zelf het woord; hij benadrukte dat hij aan Tytsjerk heel goede herinneringen bewaarde, en daarom ook elk jaar een keer langskomt om hier een kerkdienst te leiden. Echter vorig jaar, juist 40 jaar nadat hij hier voor 't eerst kwam, was hij vanwege een heupoperatie niet in staat geweest hierheen te komen, en zijn gezondheid laat door zijn gevorderde leeftijd nog weleens te wensen over, waardoor het tot het laatst toe eigenlijk niet eens zeker was dat hij op deze zondagmorgen had kunnen komen.
Behalve hijzelf waren ook zijn vrouw en zoon en dochter aanwezig. Zijn beide kinderen Lisette (1969) en Wilbert (1971) zijn hier ook geboren.
Hieronder wat foto's.

(Klik op de plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)
- N.B.: Lukt dit niet in de Internet Explorer, gebruik dan Mozilla Firefox -