Bevestiging ds. B. van der Boon in gemeenten Tytsjerk en Suwld   (10 januari 2016)


Na ruim een jaar "vacant" te zijn geweest, heeft onze kerkgemeente weer een vaste predikant, samen met de gemeente van Suwld.
In november vorig jaar hadden we al informeel kennisgemaakt met ds. Binne van der Boon en zijn vrouw Neeltje, waarbij de eerste indruk wederzijds positief was ervaren.

Op deze zonnige maar koude januarimorgen was het dan zover, de dienst van de bevestiging in twee gemeenten, die in onze kerk in Tytsjerk werd gehouden. De kerk was met de mensen van deze twee gemeenten zo vol, dat een aantal mensen in de Sanjes de dienst via een televisiescherm moest volgen.

Da. I. van der Pol uit Noardburgum, die kortgeleden nog door ziekte verhinderd was om een dienst te leiden in onze kerk, was nu weer voldoende hersteld en heeft ds. Binne van der Boon in onze gemeenten bevestigd. Uiteraard was er ook enig ritueel, de Dienst van Verbintenis. Symbolisch werden de nieuwe predikant de bediening van de Doop, het Avondmaal en de verkondiging van Gods Woord opgedragen door het aanreiken van het waterbekken uit het doopvont door ouderling Wil Mud, de Avondmaalsbeker door diaken Tjitske van der Meulen uit Suwld, en de Bijbel door da. Idske van der Pol, die hem hierna de bevestigingsvragen stelde die hij beantwoordde met "ja".
Daarna knielde hij op een knielbank, da. van der Pol legde haar hand op zijn hoofd en sprak een zegen uit.
Nadat de gemeente ook de aanvaarding en verwelkoming had beantwoord met "ja" droeg da. van der Pol de voortzetting van de dienst over aan ds. van der Boon. Hij preekte over de Goede Herder (Schriftlezing Joh. 10 : 1-5 en 14-16).

Toen de kinderen uit de kindernevendienst terugkwamen, hadden zij een mooie collage gemaakt met allemaal handjes waarop hun namen stonden, met daarbij de tekst: Welkom bij ons.

Ook namens de beide gemeenten kreeg ds. Binne van der Boon een geschenk: een wijnstok met vier takken. Hierbij zei Wieb de Boer, preses van onze kerk, het volgende:
"Om je bevestiging kracht bij te zetten willen we je graag iets geven. Het is een symbolisch cadeau... een druiventronk.
De druiventronk heeft 4 uitlopende delen: n staat voor jou, ds. Binne van der Boon, n staat voor de gemeente van Suwld, n staat voor de gemeente van Tytsjerk, en die laatste... ja, die staat voor Neeltje en de kinderen. Zonder de steun van je gezin kun je absoluut niet goed functioneren in je ambt van predikant.
De stam van de druiventronk is het symbool voor de Heer in wiens dienst jij mag functioneren binnen onze gemeenten en binnen je gezin."

Om de wijnstok goed te kunnen verzorgen kreeg onze nieuwe predikant ook nog een snoeischaar, en als meest merkwaardig attribuut een pakje bestrijdingsmiddel tegen meeldauw, want daar schijnt de druivenrank zeer gevoelig voor te zijn...
Voor Neeltje van der Boon was er een heel mooi boeket met rozen en lelies, dat in de kerk stond, en alle mensen van de beroepingscommissie kregen ook een boeketje bloemen aangeboden.

Het was een mooie kerkdienst, waarin ook de cantorij enige liederen zong. Helaas was de trompettiste die zou spelen verhinderd door familieomstandigheden.

Na de dienst liep iedereen, om dominee en zijn vrouw de hand te schudden en persoonlijk welkom te heten, vanuit de kerk naar de Sanjes, waar men lang moest wachten - er waren heel veel mensen, niet iedereen kon tegelijk in het gebouw. Maar na het trotseren van de koude wind kreeg men binnen een lekker warm kopje koffie, met een stukje oranjekoek bij deze feestelijke gelegenheid.


da. I. van der Pol reikt ds. B. van der Boon de Bijbel aan.

Tenslotte een aantal foto's van Irene de Boer, die na lezing van bovenstaande tekst voor zichzelf spreken.

(Klik op de plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)
- N.B.: Lukt dit niet in de Internet Explorer, gebruik dan Mozilla Firefox -


Vervolg op pagina 2