Ds. J. Abbink 25 jaar in het ambt   - zondag 12 februari 2012


Op zondag 12 februari ging ds. J. Abbink voor in een overigens gewone kerkdienst,
maar dat het een speciale gelegenheid was is op het bord links wel te zien.

   


Na de dienst was er koffiedrinken in de Sanjes, waarbij er aandacht aan werd besteed dat ds. Abbink 25 jaar dominee is, eigenlijk al
sinds afgelopen december. Er waren vrij veel mensen in de kerk, en de Sanjes zat na afloop vol - er was dus wel belangstelling.

Dhr. J. Kuipers van de kerkenraad hield een toespraakje, hij feliciteerde ds. Abbink en bood hem een geschenk aan namens de gemeente, maar helaas was dit voorwerp nog niet geleverd en kon hij hem slechts een tekeningetje overhandigen, afkomstig van de website van de winkel waar het online was besteld.
Het betrof een zilveren jad, een aanwijshandje om de Torah te lezen. Uiteraard een replica.
Dhr. Kuipers meende dat de benaming niets met het woord "jatten" te maken had, maar dat misverstand werd dadelijk rechtgezet door ds. Abbink, toen deze de gemeente bedankte voor de belangstelling en alvast voor dit geschenk. "Jad" of "jat" betekent "hand".

Ds. Abbink benadrukte dat 25 jaar niet een bijzonder lange staat van dienst is, maar dat hij in die jaren toch wel heel wat meegemaakt had. Soms wordt gezegd, dat het ambt een predikant vaak steeds moeilijker valt met het klimmen der jaren, maar dat hijzelf de tijd die hij voor onze gemeente staat niet als de zwaarste ervaart. Dit mogen wij wel zien als een compliment.

Het was een gezellig samenzijn in de Sanjes, uiteraard schudden velen ds. Abbink de hand om hem te feliciteren.
Er was een feestelijk stukje oranjekoek bij de koffie, en een drankje en een hartig hapje ontbraken ook niet.
En buiten viel een dun laagje sneeuw, als poedersuiker.

Hieronder een aantal foto's.

(Klik op de plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)
- N.B.: Lukt dit niet in de Internet Explorer, gebruik dan Mozilla Firefox -