Optreden "The Rising Hope" in doopdienst op 29 mei 2005

Op deze zondag lieten Feije en Nynke Sikkema hun tweede dochtertje dopen: Froukje.
Nynke is lid van het gospelkoor "The Rising Hope" uit Burgum, dat bij deze gelegenheid in onze kerk verschillende liederen zong.
Bovendien namen er in deze dienst enige basiscatechisanten afscheid, zij kregen elk een bijbel (nieuwe vertaling) of een liedboek, uitgereikt door dhr. W. Brandsma die de catechisatie had gegeven.

Froukje werd voorgesteld aan de gemeente, en de betekenis van haar naam uitgelegd:
Froukje betekent "eerste", en "vlug" en "vrolijk" werden ook genoemd als vertaling.
Maar ondanks dat is ze de tweede in het gezin, de werkelijk eerste ziet men rechts
op de foto aan moeder Nynke's hand, Hijlkje, die twee jaar geleden werd gedoopt.


Veel kinderen keken toe terwijl Froukje werd gedoopt door ds. Benedictus.


Na Froukje's doop kregen haar ouders een doopkaars (aangestoken aan de paaskaars),
die ze elk jaar op deze dag kunnen aansteken om de doop met haar te gedenken.


Bij het slotoptreden van "The Rising Hope" zong Nynke zelf de solo.


Na het uitgaan van de kerk kon men de doopouders gelukwensen in de consistorie, en aansluitend was er koffiedrinken in De Sanjes.


Oerbeppe Wijbenga was ook van de partij.

Home