Zondag 29 november 2009 - 1ste Advent

Doop van Britt Sjoerdtje Postma, Dirk-Johannes en Grietje Sikkema, en Myrthe Johanna Vogel.


Een feestelijke kerkdienst, maar het weer was even somber als bij de droevige herdenkingszondag een week tevoren

   
Het was 1ste Adventszondag. De eerste kaars in de kandelaar werd aangestoken, vanuit de vlam van de paaskaars


De Schriftlezingen werden gedaan door Froukje Sikkema, beppe van Grietje en Dirk-Johannes.
De lezingen waren Jesaja 11 : 6-10; HebreeŽn 11 : 8-16; en Lucas 1 : 5-25.


    De kinderen komen uit de kindernevendienst, en brengen
    de doopkaarsen en het doopwater de kerk binnen.
    Achter hen aan worden de dopelingen binnengedragen.
De vier dopelingen worden door hun ouders voorgesteld aan de gemeente.De moeder van Britt leest een gedicht voor

Ds. J. Abbink leest de doopvragen voor (foto hierboven) en doopt de vier kinderen (foto's hieronder)


Britt Sjoerdtje (ouders Tjalling en Sjoerdina Postma)


Grietje (ouders Feije en Nynke Sikkema, zus Froukje)

Myrthe Johanna (ouders Murk Vogel en Jelske van der Bij)


Dirk Johannes (ouders Petra v.d. Veen en Johannes Sikkema, broer Oene Tjalling)

Hierna kregen alle ouderparen een doopkaars, om jaarlijks de doop samen met het kind te gedenken.


Britt Sjoerdtje (ouders Tjalling en Sjoerdina Postma)


Myrthe Johanna (ouders Murk Vogel en Jelske van der Bij)

Grietje (ouders Feije en Nynke Sikkema, zus Froukje)


Dirk Johannes (ouders Petra v.d. Veen en Johannes Sikkema)


In de kindernevendienst hadden de kinderen boekjes met tekeningetjes gemaakt voor de doopouders

De vier doopkaarsen en het lantarentje van het Adventsproject van de kindernevendienst.
Het geopende venster laat priester Zacharias zien, die met stomheid is geslagen als hij hoort
dat hij en zijn vrouw Elisabeth op hoge leeftijd nog een zoon zullen krijgen (Lucas 1 : 5-25)Na de kerkdienst feliciteerde men de doopouders, sommige met het kindje op de arm, in De Sanjes.En tot besluit voor iedereen nog gezellig een kopje koffie met oranjekoek in De Sanjes.