Doopdienst op 28 september 2003
Twee kinderen werden op deze zondag gedoopt, Wytske Tjitske Katsma en Olaf Gabry Zwarts.


De beide kindertjes worden aan de gemeente voorgesteld


Ds. Benedictus doopt Wytske Tjitske, kinderen kijken toe


De ouders hebben de doopkaarsen in ontvangst genomen, die ze ieder jaar op
deze dag kunnen aansteken om deze gebeurtenis met hun kind te gedenken.

Na afloop van de dienst kon men de doopouders gelukwensen bij de uitgang van de kerk.
Gewoonlijk gebeurt dit in de consistorie, maar vanwege de verbouwing van De Sanjes
was dit nog niet mogelijk.

Home