Zondag 26 april 2015 - doop van Rudmer Marinus Vogel
Vier weken na Palmpasen, toen er 3 kinderen werden gedoopt, was er weer een doopzondag:  Rudmer Marinus Vogel werd gedoopt.
Ook deze dienst werd geleid door da. J. Woudstra-van Doorn.

De Schriftlezing was :
Johannes 10:11-16 - De goede Herder.


Rudmer bij zijn ouders voorin de kerk

 
Jelske, de moeder van Rudmer leest een gedicht voor; rechts da. J. Woudstra-van Doorn.

 
Da. J. Woudstra-van Doorn schenkt water in het doopvont

 
Rudmer Marinus wordt gedoopt    

 
De ouders, hier al met de doopkaars, krijgen de doopkaart aangereikt door diaken mevr. P. Postma
 
Doopbelofte van de ouders


 
Ook in de kindernevendienst ging het verhaal over de Goede Herder, en de kinderen
hadden voor Rudmer een mooie plaat gemaakt met allemaal bontgekleurde schaapjes

 
Na de dienst kon iedereen de doopouders gelukwensen in de Sanjes. Jeldau en Myrthe, de zusjes van Rudmer keken toe.               

 
Tenslotte zat men nog even gezellig bij elkaar met koffie en een stukje oranjekoek.