Zondag 24 oktober 2010 - doop van Selianne van der Meulen
De Schriftlezingen waren :
Jesaja 40:3-11, "Als een herder weidt hij zijn kudde",
en Marcus 10:13-16, "Laat de kinderen tot mij komen".


Selianne wordt door haar beppe de kerk ingedragen.
Voor hen uit lopen haar oudere zusje Netanya van der Meulen met het doopwater, en Nienke Dijkstra met de doopkaars.

Detail van de foto hiernaast: beppe Selie met Selianne,
en op de voorgrond grote zus Netanya.Ds. J. Abbink stelt de doopvragen aan de ouders, Anne Jan van der Meulen en Froukje DijkstraTerwijl Ds. Abbink haar doopt, pakt Selianne de rand van het doopvont vast


Zegenbede                Froukje plaatst de doopkaars, aangestoken aan de paaskaars, op de tafel voorin de kerk.
Ieder jaar op 24 oktober kan deze weer worden aangestoken om met Selianne haar doop te gedenken.


Het lied na de doop zongen de ouders binnen het koorhek, met Selianne op de arm.
Netanya en de andere kinderen uit de kindernevendienst stonden er bij.     In de kindernevendienst hadden de kinderen allemaal tekeningen voor Selianne gemaakt,
die samengevoegd in een boek aan haar ouders werden aangeboden
Zingend danst pake Tamme van der Meulen met zijn kleindochtertje in de armen rond


In de Sanjes kwam een lange rij mensen langs om Anne Jan en Froukje te feliciteren, en hun kindje
van dichtbij te bewonderen. Hierna kon iedereen een kopje koffie drinken met een plakje cake erbij


Selianne krijgt een hapje cake van haar grote neef               Selianne met haar trotse pake Tamme en beppe Janke


Het boek met de tekeningen ging van hand tot hand en werd alom bewonderd.