Zondag 3 juli 2022 - doop van Oane en Tineke Venema

 
Onze kerk in stralende zonneschijn, veel mensen kwamen zomers gekleed.

De dienst werd geleid door onze eigen predikant, ds. Binne van der Boon.
De Schriftlezing was : Marcus 10:13-16 - Laat de kinderen tot Mij komen.


 
Een "ouderwets" volle kerk bij deze doopdienst - het was lang geleden dat er zóveel mensen kwamen.

 
Ook een muziekgezelschap ontbrak niet - de band Walk by Faith uit Dokkum zong opwekkingsliederen, het enthousiasme spatte ervan af.

 
Ds. Binne van der Boon stelt de doopvragen aan de ouders, Ytsje en Mient Venema.    

         
Eerst werd Oane gedoopt, en daarna Tineke. 
In de kindernevendienst hadden de 12 kinderen voor beide dopelingen een collage gemaakt met sterren met hun namen erop -
voor Oane een blauwe, voor Tineke een roze.


 
Na de kerkdienst was er in de Sanjes feestelijk koffiedrinken met een stukje oranjekoek erbij.
Er waren zoveel mensen, dat er niet eens voor ieder een stoel was, er waren statafels bijgeplaatst.