Zondag 20 januari 2013 - doop van Jeldau Janke Vogel en Ate Christian Feenstra
Op de derde zondag van dit nieuwe jaar werden twee kinderen gedoopt; dit was niet in ons kerkblad 'Klok en Klepel' aangekondigd,
en dus een complete verrassing voor mij als fotograaf en webmaster; niemand had mij dit ook medegedeeld, maar gelukkig
had ik zoals meestal mijn camera bij me...


In deze dienst ging onze eigen predikant ds. J. Abbink voor. De Schriftlezingen waren :
Jesaja 43:1-7, "Wees niet bang... Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij...",
en Johannes 15:1-11, "De wijnstok en de ranken".


De kerk zat behoorlijk vol, vele anderen moeten meer hebben geweten dan deze fotograaf!


Jelske Vogel-van der Bij, de moeder van Jeldau, las de bijbelteksten

       
Links de kinderen die na de kindernevendienst het doopwater binnenbrengen, rechts grote zus Myrthe Johanna met de doopkaarsen,
en de dopelingen die worden binnengedragen - Jeldau Janke als eerste, van Ate Christian zien we hier alleen de doopjurk


  De dopelingen bij hun ouders op de voorste kerkbank; links Ate Christian, rechts Jeldau Janke, zus Myrthe Johanna ernaast

 
Een hartelijke begroeting - Jeldau straalt van plezier      


De ouders geven antwoord op de doopvragen die Ds. Abbink hen stelt


Ds. Abbink nodigt alle kinderen uit naar voren te komen om het dopen te zien


Jeldau wordt gedoopt               


Het zegenen van haar ogen, oren, mond, handen en voeten


De doop van Ate Christian    


De zegenbede voor Ate Christian


Een paar cadeautjes van de kindernevendienst - een map met tekeningen van de kinderen, en een mooi doosje.
Intussen hebben de twee dopelingen bij hun moeders op de arm een gezellig onderonsje

         
Op de foto links familie van Jeldau.
Rechts de doopkaarsen, die de ouders ieder jaar op deze datum kunnen aansteken om met hun kind de doop te gedenken


Buiten was het koud, met een gesluierde zon, een dreigende lucht en een felle oostenwind


Een lange rij vormde zich bij de Sanjes om de doopouders te feliciteren - een opoffering in die koude wind!


De ouders stonden met hun kinderen in de grote zaal, in de consistorie tochtte het nu teveel


Ate Christian ook eens van dichtbij gezien


Ate Christian weer in gewone kleren


Jeldau, nog altijd vrolijk, bewonderd in de Sanjes


En natuurlijk was er koffie, met oranjekoek bij deze feestelijke gelegenheid        

     
Tot besluit een mooi quatre-mains recital op het elektronische orgel - zo zacht dat niemand het kon horen!